Yrkesnorsk med språkpraksis er et tilbud til deg som vil styrke dine kunnskaper og ferdigheter i arbeidsrelatert norsk, spesielt rettet mot den bransjen og det yrket du ønsker å jobbe i. Gjennom en teoriperiode på minst fire uker klargjør du ditt yrkesønske, og forbereder deg på språkpraksis i en passende bedrift. Vi kommer sammen frem til en individuell opplæringsplan. I språkpraksis får du oppfølging av språkfadder i bedrift, ut fra din opplæringsplan; og etter endt tiltak får du en attest på språknivå som du bruker videre i jobbsøk. 

Tiltakets varighet er 18 uker. Yrkesnorsk med språkpraksis er et Nav-tiltak, og det er NAV i Indre Østfold og Sarpsborg som søker inn deltakere.

Slik er hovedgangen i tiltaket yrkesnorsk:

Brukerundersøkelse Askim

Klikk her for å starte.

 
Brukerundersøkelse Sarpsborg

Klikk her for å starte.

 
Rasa Daktare

Hovedveileder Askim
939 93 959
rasa.daktare@deltagruppen.no

Dag Olav Cottogni Karlson

Hovedveileder Sarpsborg
918 19 528
dag.karlson@deltagruppen.no