Språkfadderen er den personen i bedriften som har ansvaret for å følge opp deltakeren i språkpraksis. Her kan du lese litt mer om hva en språkfadder skal gjøre!

Deltakeren har språkpraksis 8-14 uker. Bedriften får godtgjort kr. 1400 per uke per deltaker, og disse pengene skal gå til å sikre at deltakeren lærer bransjespesifikk norsk. I hovedtrekk består jobben i å legge til rette for:

Faglig innføring i relevante arbeidsoppgaver.

Språklig innføring, i den skriftlige og muntlige norsken som følger med arbeidsoppgavene, samt rutiner, systemer og lignende i bedriften.

Sosial inkludering i praksisperioden, med vekt på at deltakeren får snakke litt norsk i pauser og lignende.

Lage opplæringsplan

I teoriperioden hos Deltagruppen utarbeider vi en individuell opplæringsplan for hver enkelt deltaker.

Tiltaket er for deltakere som allerede kan tilstrekkelig norsk til å prate med veiledere og kolleger, og før språkpraksis får deltaker noe spesifikk opplæring i norsk knyttet opp mot ønsket bransje/yrkesretning. Den individuelle opplæringsplanen tar utgangspunkt i den bedriften der språkpraksis gjennomføres. Som språkfadder bidrar du med informasjon til opplæringsplanen:

  • Hvilke digitale systemer vil en ansatt typisk bruke i denne bedriften, og hvilken skriftlig/muntlig norsk trengs?
  • Hvilket verktøy, utstyr osv. brukes i denne typen jobb, og hvilken skriftlig/muntlig norsk trengs?
  • Hvilke rutiner må en ansatt kunne forholde seg til?
  • Hvilke former for intern informasjon finnes i bedriften (som oppslagstavle, informasjonsskriv eller e-post), og hvilken skriftlig/muntlig norsk trengs?
  • I hvilke andre situasjoner må en ansatt beherske norsk? For eksempel å motta og forstå instruksjon, kunne gjennomføre medarbeidersamtale, kunne delta i sosialt prat.

Og så, selvsagt:

  • Hvilke konkrete arbeidsoppgaver kan deltakeren gjennomføre i bedriften, og hvilken skriftlig/muntlig norsk trengs for å gjennomføre disse oppgavene?

Formålet med språkpraksisen er å styrke kunnskapene i bransjespesifikk norsk. Det betyr at det må være variasjon i det deltakeren får lære i praksis, selv i de tilfellene der det er lite variasjon i selve arbeidsoppgavene.

Mal

Utgangspunktet for den individuelle opplæringsplanen er en ferdig mal, og veileder hos Deltagruppen vil bidra med å fylle ut planen.

Retning

Opplæringsplanen skal ha en fast retning før oppstart i praksis. Underveis kan vi legge til oppgaver ut fra hvordan deltakeren klarer seg.

Utdanning

Noen deltakere skal videre til ordinær utdanning, eller skal fullføre et læreløp; og din bedrift er innenfor riktig yrkesretning. I slike tilfeller må vi se på den aktuelle fag- eller læreplanen, og se til at arbeidsoppgavene i bedrift er relevante og gir relevant norskopplæring.

Følge opp opplæringsplan

Deltakeren har en opplæringsplan med læringsmål.

Her har vi samlet noen innspill til hvordan du kan bidra til å følge opp denne planen.

  • Deltakeren skal jobbe med en (digital) ordliste. Du kan hjelpe til med å finne aktuelle ord fra bedriften og arbeidssituasjonen.
  • Deltakeren oppfordres til å ta lyd, bilde og video fra bedriften (etter skriftlig avtale med bedriften). Du kan bidra til å finne motiver som kan gi læring og trening både i språk og arbeidsoppgaver.
  • Anledning til å øve på muntlig, hverdagslig (og yrkesrettet) norsk er ofte en utfordring. Å legge til rette for at deltakeren kan komme med i samtaler med andre ansatte er flott, spesielt hvis selve arbeidsoppgavene ikke gir så mye anledning til samtale.

Kompetanse Norge har utviklet kurset Språk i arbeid, som du kan titte på hvis du har tid og interesse. I tillegg til noen videobiter finner du flere ressurser i kursmenyen, blant annet flere forslag til språkfadders oppgaver.

Attest

Formålet med språkpraksisen er å styrke kunnskapene i bransjespesifikk norsk. Deltakeren skal få med seg en attest etter endt praksis som viser hvilke arbeidsoppgaver deltakeren har jobbet med, hvordan deltakeren har jobbet med språket, og hvor godt deltakeren nå behersker den norsken som brukes i denne bransjen. Den individuelle opplæringsplanen er utgangspunkt for denne attesten. Deltagruppen har en mal for attest, som bygger på malen for individuell opplæringsplan. Bedriften kan gjerne bruke vår mal.

Dag Olav Cottogni Karlson

Hovedveileder Askim
918 19 528
dag.karlson@deltagruppen.no