Yrkesnorsk med praksis er et NAV-tiltak, mest for minoritetsspråklige som trenger arbeids­rela­tert norskopplæring. Deltakerne som kommer til tiltaket kan allerede godt nok norsk til å kommunisere med veiledere og kolleger, men trenger å styrke kunnskaper og ferdigheter i arbeids­relatert norsk, særlig knyttet til valgt bransje/praksis­sted. Dette er tiltakets formål.

Det er et mål å formidle deltakerne til arbeid eller styrke deltakernes muligheter for å komme over i videre kvalifiserende løp. Gjennom tiltaket gis muligheter for å dekke spesifikke kompetansehevende kurs som sveising TIG/MIG, varme arbeider, lift/stillas, maskinfører og lignende; etter avtale med Deltagruppen.
Klikk her for å laste ned informasjonsbrosjyre til språkfaddere.

Ønsker for språkpraksis

Bedriften stiller med en språkfadder, som kompenseres med kr. 1400 per deltaker per uke. Les mer om språkfadderrollen her.

Fremste mål: å styrke kandidatens kunnskaper og ferdigheter i arbeidsrelatert norsk, knyttet til kandidatens valgte yrkesmål.

Dersom kandidaten sikter seg inn mot videre utdanning eller fullføring av læreløp, ønskes det at læreplanen utformes slik at den er relevant opp mot en fagplan.

Praksisopphold mandag-torsdag i inntil 14 uker.

Det er ønskelig at kandidaten får bruke smarttelefon til å ta bilde/video/lydopptak av språkrelaterte situasjoner på arbeidsplassen, for å øve (forutsetter skriftlig avtale).

NAV ønsker at kandidaten får en relevant attest etter språkpraksis, som inneholder blant annet vurdering av språknivå og oppnådde yrkesferdigheter. Denne kan utarbeides på grunnlag av individuell opplæringsplan, etter mal fra Deltagruppen.

Ønskelig med mulighet for ansettelse, dersom kandidaten oppnår den kompetansen som trengs i deres bedrift.

Muligheter for bedrift

Rekrutteringstrening

Gir bedriften generell trening i å rekruttere minoritetsspråklige.

Vurdere kandidat

Inntil 14 ukers opplæring i bedriften gir samtidig mulighet til å vurdere om dette er en aktuell kandidat for senere ansettelse.

Samfunnsnytte

Bedriften gjør en verdifull innsats med å inkludere minoritetsspråklige i samfunns- og arbeidslivet i Norge.

Dag Olav Cottogni Karlson

Hovedveileder Askim
918 19 528
dag.karlson@deltagruppen.no