Deltagruppen startet et samarbeid med Baneservice for et par år siden. Det hele startet med at Ole-Øyvind Mustorp i Baneservice og Jens Petter Langsæther i Deltagruppen møttes for å vurdere et eventuelt samarbeid.

Dette samarbeidet har til nå gitt 6 personer fast lønnet arbeid.

To som har blitt ansatt er Anne Guri Fransen og May Kristin Saga Grenaker som begge har vært tilknyttet Deltagruppen. De forteller at de jobber turnus - sju dager på og sju dager av. Kollegaer i Baneservice har vært til stor hjelp i begynnelsen og de trives godt. Gode lønnsbetingelser og goder for ansatte, blant annet i form av gratis tog for ansatt med familie, er et stort pluss. Det å lære noe nytt og ta ansvar er godt for selvfølelsen, og Baneservice viser at det er fullt mulig for voksne å ta kurs og utdanning som fører til fast jobb.

Er du nestemann?  

Baneservice har var opprinnelig en del av NSB, men er nå et eget selskap som er hundre prosent statseid. Selskapet leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Oppgavene består av å bygge og vedlikeholde spor, kontaktlednings-, signal-, og teleanlegg.

Samarbeidet med Baneservice er åpent for alle jobbsøkere tilknyttet NAV, og Langsæther har fungert som koordinator mot NAV i form av informasjon om kurset. Deltagruppen har på ny blitt kontaktet for å finne kandidater til tre nye kurs med oppstart høsten 2016 og våren 2017.

Hele kurset har en varighet på 7 uker og koster nå ca 75 000 kroner. Kurset består blant annet av en teoriundervisning som gjennomføres i Baneservice sine lokaler i Grorud og hele praksisperioden gjennomføres på Baneservice sitt nye prøveanlegg ved Hovseter (ved Gardermoen).

Når man har gjennomført dette kurset har man også gode muligheter for jobb hos alle bedrifter som jobber med jernbanesikring i Norge (Veidekke, Team Bane, Infra Nor, Inpenia). Blir man ansatt i Baneservice kan man få oppdrag i hele Norge. Der hvor det er mest aktivitet nå er Eidsvoll/Minnesund og Follobanen. Man må regne med turnusarbeid i denne typen jobb.

Før man kan søke om å begynne på kurset må man gjennom informasjon/intervjurunde hos Jens Petter Langsæther for å se om man er egnet til kurset. Han har fått i oppdrag å gjennomføre informasjon/intervjurunde av alle aktuelle kandidater før Mustorp fra Baneservice gjennomfører neste runde. Man må også gjennom en helsetest.

Nåløyet for å komme med på kurset og gjennomføre det kan virke trangt, men det at 6 personer har blitt ansatt i fast jobb, viser at det er mulig.

Sist kurs som ble holdt bestod av en praksisperiode på 10 dager, før opptaksprøven, som sist ble holdt på Norsk Jernbaneskole. Kurset innebar da fem uker med teori og bestått eksamen. Ny praksis følger etter bestått kurs, før man blir godkjent som hovedsikkerhetsvakt. Mustorp forteller at enkelte av de som ikke klarer å komme gjennom nåløyet som hovedsikkerhetsvakt, har fått tilbud om sesongarbeid som hjelpearbeider. Blir man ansatt i Baneservice kan man få oppdrag i hele Norge.

Mustorp oppfordrer alle jobbsøkere til også å ta en titt på www.jernbaneskolen.no. I fremtiden vil det bli behov for ny arbeidskraft knyttet til jernbane drift, da jernbanen er i stadig utvikling.

Scroll to top