Drillcon AS - en av Deltagruppens gode samarbeidspartnere

Ronny, en av de ansatte i Drillcon, ble rekruttert gjennom Deltagruppen. Han forteller at han var utenfor arbeidslivet i flere år, og møte med Drillcon ble dermed en meget positiv opplevelse. Etter et lengre hospiteringsløp hos fikk fast jobb, og er i dag ansatt som lagersjef. Han reparerer, henter og leverer utstyr.

Ronny roser sin nærmeste overordnede K.K Gravdal og de øvrige ansatte for å ha blitt godt mottatt, stolt på og inkludert. K.K. Gravdal forteller at Ronny er selvstendig, arbeidsom og en som passer inn. «Vi er likesinnede». Han legger til at Deltagruppen skal få ros for god avklaring i forkant, gode veiledere og tett oppfølging i ansettelsesprosessen.

Drillcon er en bedrift som utfører det meste innen betongsaging, kjerneboring, wiresaging, fjellsplitting, gulvsliping, og maskinell riving i betong.

Scroll to top