Deltagruppen er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Øst-Viken. Vårt hovedfokus er jobbformidling og kompetanseutvikling. Deltagruppen eies av kommunene i Indre Østfold og ble etablert i 1967. Hovedkontoret er i Askim, med avdelingskontor i Sarpsborg. Deltagruppen er en flerfaglig virksomhet og vi samarbeider tett med NAV, kommuner, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner. Årlig får rundt 200 personer et tilbud gjennom bedriften. Vår visjon er å skape trender innenfor fagfeltet jobb, kompetanse og opplæring. Deltagruppens rolle er å være en jobbformidler og en stemme for de som står utenfor arbeidslivet.

Våre verdier er:

Likeverd

Alle mennesker er unike og alle skal være trygge på at de er verdifulle akkurat som de er. Alle mennesker har like stor verdi og like rettigheter.

Utvikling

Alle mennesker skal gis mulighet for utfordringer og utvikling.

Inkludering

Alle mennesker skal inkluderes og være med å påvirke sin egen hverdag.

Fakta om Deltagruppen

  • Arbeids- og inkluderingsbedrift – etablert i 1967
  • Eies av kommunene i Indre Østfold
  • Lokalisert i Askim, Mysen og Sarpsborg
  • Tilbyr i oppdrag for NAV, ulike tiltak i forbindelse med attføring, avklaring og kvalifisering
  • Visjonen er å skape trender innenfor fagfeltet jobb, kompetanse og opplæring
  • Det overordnede mål er å være en av Norges mest anerkjente jobb og kompetansebedrifter med hovedfokus på metodeutvikling, jobbformidling og opplæring
  • Tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og Inkludering/NHO Service
  • Samarbeider tett med næringslivet i forbindelse med jobb, arbeidstrening, hospitering og kvalifisering
  • Tilbyr salg av tjenester til kommuner og næringslivet
  • Sertifisert gjennom EQUASS, et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester

Ordet delta har flere betydninger

Å delta i noe

Mennesker kommer til oss for å delta i noe. Primært tar de del i sin egen prosess, sin egen vei frem til sine mål.

Et delta

Et elvedelta er en elvemunning ut mot sjø eller hav, der elven gjerne skaper seg mange nye veier ut mot havet.

Bokstav Delta

Delta er den fjerde bokstaven i det greske alfabetet. I matematikken brukes det som symbol for endring.

Årsrapport 2019

Personvernerklæring

Ledige stillinger

Kontakt oss