Gå til innholdet
Meny
Arbeid, inkludering og opplæring
Illustrasjonsbilde fra Deltagruppen - diverse mennesker

Om Deltagruppen

Deltagruppen er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.  Vårt hovedfokus er jobbformidling, kompetanseutvikling og norskopplæring. Deltagruppen eies av kommunene i Indre Østfold og ble etablert i 1967. Hovedkontoret er i Askim, mens avdelingskontorene ligger i Mysen og i Sarpsborg.

Delta Voksenopplæring, som er en av Deltagruppens tre avdelinger, organiserer undervisningstilbud for voksne etter oppdrag fra 8 kommuner i Indre Østfold. Undervisningen er knyttet til opplæring i norsk med samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven samt eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne etter Opplæringsloven.

Deltagruppen er en flerfaglig virksomhet og vi samarbeider tett med NAV, kommuner, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner. Årlig får rundt 1500 personer et tilbud gjennom bedriften.

Deltagruppens rolle er å være en jobbformidler, en samfunnsaktør og en stemme for de som står utenfor arbeidslivet.

Vår visjon er å skape trender innenfor fagfeltet jobb, kompetanse og opplæring. Vi ønsker å utvikle og levere det beste innen arbeidsinkludering. Deltagruppen skal være i forkant av nyutvikling, nytenkning og kreativitet.  

Våre verdier er

 • likeverd; alle mennesker er unike og alle skal være trygge på at de er verdifulle akkurat som de er. Alle mennesker har like stor verdi og like rettigheter.
 • utvikling; alle mennesker skal gis mulighet for utfordringer og utvikling.
 • inkludering; alle mennesker skal inkluderes og være med å påvirke sin egen hverdag.

Fakta om Deltagruppen

 • Arbeids- og inkluderingsbedrift – etablert i 1967
 • Eies av kommunene i indre Østfold
 • Lokalisert i Askim, Mysen og Sarpsborg
 • Tilbyr i oppdrag for NAV, ulike tiltak i forbindelse med attføring, avklaring og kvalifisering.
 • Visjonen er å skape trender innenfor fagfeltet jobb, kompetanse og opplæring.
 • Det overordnede mål er å være en av Norges mest anerkjente jobb og kompetansebedrifter med hovedfokus på metodeutvikling, jobbformidling og opplæring.
 • Tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og Inkludering/NHO Service.
 • Samarbeider tett med næringslivet i forbindelse med jobb, arbeidstrening, hospitering og kvalifisering
 • Sertifisert gjennom EQUASS, et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester
 • 302 personer kom i jobb eller utdanning i 2015

Delta

Ordet delta har flere betydninger.

 • Å delta i noe. Mennesker kommer til oss for å delta i noe. Primært tar de del i sin egen prosess, sin egen vei frem til sine mål.
 • Et delta. Et elvedelta er en elvemunning ut mot sjø eller hav, der elven gjerne skaper seg mange nye veier ut mot havet.
 • Delta er den fjerde bokstaven i det greske alfabetet. I matematikken brukes det som symbol for endring.

Alle skal delta!

 

DELTAGRUPPEN AS
Sentrabord: 69 81 74 00

HOVEDKONTOR
Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim

Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM

Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no

Deltagruppen as
Org.nr: 919 367 210
Delta Jobb og kompetanse
Org.nr: 919 366 443
Delta Skole
Org.nr: 919 367 555
Delta Næring
Org.nr: 819 367 302

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG


Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.
Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering.
Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

Personvernerklæring