Gå til innholdet
Illustrasjonsbilde fra Deltagruppen - diverse mennesker

Om Deltagruppen

Deltagruppen er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.  Vårt hovedfokus er jobbformidling og kompetanseutvikling. Deltagruppen eies av kommunene i Indre Østfold og ble etablert i 1967. Hovedkontoret er i Askim, med avdelingskontor i Sarpsborg.

Deltagruppen er en flerfaglig virksomhet og vi samarbeider tett med NAV, kommuner, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner. Årlig får rundt 300 personer et tilbud gjennom bedriften.

Deltagruppens rolle er å være en jobbformidler, en samfunnsaktør og en stemme for de som står utenfor arbeidslivet.

Vår visjon er å skape trender innenfor fagfeltet jobb, kompetanse og opplæring. Vi ønsker å utvikle og levere det beste innen arbeidsinkludering. Deltagruppen skal være i forkant av nyutvikling, nytenkning og kreativitet.  

Våre verdier er

 • likeverd; alle mennesker er unike og alle skal være trygge på at de er verdifulle akkurat som de er. Alle mennesker har like stor verdi og like rettigheter.
 • utvikling; alle mennesker skal gis mulighet for utfordringer og utvikling.
 • inkludering; alle mennesker skal inkluderes og være med å påvirke sin egen hverdag.

Fakta om Deltagruppen

 • Arbeids- og inkluderingsbedrift – etablert i 1967
 • Eies av kommunene i indre Østfold
 • Lokalisert i Askim, Mysen og Sarpsborg
 • Tilbyr i oppdrag for NAV, ulike tiltak i forbindelse med attføring, avklaring og kvalifisering.
 • Visjonen er å skape trender innenfor fagfeltet jobb, kompetanse og opplæring.
 • Det overordnede mål er å være en av Norges mest anerkjente jobb og kompetansebedrifter med hovedfokus på metodeutvikling, jobbformidling og opplæring.
 • Tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og Inkludering/NHO Service.
 • Samarbeider tett med næringslivet i forbindelse med jobb, arbeidstrening, hospitering og kvalifisering
 • Sertifisert gjennom EQUASS, et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester
 • 302 personer kom i jobb eller utdanning i 2015

Delta

Ordet delta har flere betydninger.

 • Å delta i noe. Mennesker kommer til oss for å delta i noe. Primært tar de del i sin egen prosess, sin egen vei frem til sine mål.
 • Et delta. Et elvedelta er en elvemunning ut mot sjø eller hav, der elven gjerne skaper seg mange nye veier ut mot havet.
 • Delta er den fjerde bokstaven i det greske alfabetet. I matematikken brukes det som symbol for endring.

Alle skal delta!

 

DELTAGRUPPEN AS
Sentrabord: 69 81 74 00

HOVEDKONTOR
Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim

Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM

Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no

Deltagruppen as
Org.nr: 919 367 210
Delta Jobb og kompetanse
Org.nr: 919 366 443
Delta Skole
Org.nr: 919 367 555
Delta Næring
Org.nr: 819 367 302

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG


Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.
Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering.
Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

Personvernerklæring