Arbeidsgiver: Delta Næring as   Stillingstittel: Veileder
Sted: Sarpsborg, Askim, Moss, Ås og Lillestrøm   Frist: 03.09.21
Stilling: Heltid / deltid

Deltagruppen AS er en av Norges fremste virksomheter innen arbeidsinkludering. Hovedfokuset i bedriften er arbeidsrettede tiltak, jobbformidling, kurs og norskopplæring. Bedriften samarbeider tett med NAV, kommuner, næringsliv, og utdanningsinstitusjoner.  Gjennom årene har opp mot 100.000 personer i tidligere Østfold fått et tilbud gjennom Deltagruppen! Samfunnsoppdraget er meningsfullt og det skaper verdier - både for enkeltmennesket og samfunnet. Suksesshistorier blir delt slik at andre kan se at det nytter.

Vi skal sammen med arbeidsinkluderingsbedriften OsloKollega delta i en anbudskonkurranse som forhåpentligvis vil gi oss økt oppdragsmengde fra ca 01.10.21. Målgruppen for anbudet er ungdom som har gjennomført VG1 og VG2 men ikke oppnådd læreplass. Formålet er å gi individuelt tilrettelagt bistand for at den enkelte deltaker skal gjøre et motivert og realistisk yrkesvalg, og formidles til fag- og yrkesopplæring for en varig tilknytning til arbeidslivet.

Vi søker etter engasjerte veiledere som er opptatt av unge menneskers situasjon og fremtid i arbeidslivet. Eventuell ansettelse er avhengig av at vi vinner anbudskonkurransen.

Det skal etableres et til to nye team på hver av stedene Sarpsborg, Askim, Moss, Ås og Lillestrøm som samarbeider med å veilede deltakere til lønnet arbeid eller utdanning. Vi søker deg som er en dyktig, markedsorientert, erfaren og engasjert veileder og som vil finne gode løsninger for de som trenger hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet.

Stillingen passer for deg som er en god inspirator og en aktiv lytter. En stor del av jobben går ut på å kartlegge og avklare interesser, talenter og ressurser, og bidra til at deltaker når mål om arbeid eller utdanning. Det er avgjørende at du liker å uttrykke deg skriftlig, har god struktur og har evnen til å analysere og gjøre vurderinger på bakgrunn av innhentet informasjon.

Arbeidsoppgaver

Som veileder har du ansvar for, i samarbeid med deltaker, å lage en plan for hvordan deltakeren skal komme i arbeid eller i utdanning. Dette innebærer blant annet:

 • Individuell veiledning og oppfølging av deltakeren
 • Organisere og gjennomføre gruppeaktiviteter
 • Innhente og analysere informasjon
 • Bidra til at deltaker får økt innsikt i egne ressurser, ferdigheter og muligheter i arbeidsmarkedet
 • Følge opp deltakere i arbeid, i arbeidspraksis eller utdanning
 • Følge opp arbeidsgivere
 • Tett samarbeid med NAV og andre relevante samarbeidspartnere
 • Skriftlig rapportering til NAV

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning fra 3-årig høyskole/universitet
 • Veilednings- og undervisningskompetanse
 • Erfaring og kunnskap med mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet
 • Erfaring med å jobbe med ungdom, og utfordringer i forhold til utdanning og arbeidsliv
 • Kunnskap og erfaring med videregående opplæring
 • Kunnskap om og erfaring med arbeidsinkludering
 • Gjerne markedserfaring innen rekruttering, samt relevant nettverk i næringslivet
 • Dokumenterte resultaterfra lignende arbeidsinkludering
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig svært godt
 • Du må ha førerkort kl. B og disponere egen bil

Personlige egenskaper

Stillingen passer for deg som har evnen til å få mennesker til å se seg selv og egne ressurser, og inspirere til endring. Du er:

 • Grensesettende og tydelig
 • Selvstendig, salgsorientert og løsningsfokusert
 • Svært god på mellommenneskelige relasjoner
 • Troverdig og tillitsvekkende
 • Positiv, tolerant og lojal mot beslutninger

Vi tilbyr

Faste eller midlertidige stillinger med oppstart september/oktober 2021 eller etter nærmere avtale.
Alle som søker må kunne fremlegge vitnemål og attester.
For ytterligere informasjon om bedriften se her.
Send en kortfattet søknad med CV til Bjørn Fossum, e-post bjorn.fossum@deltagruppen.no, snarest og senest innen 03.09.21.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med en av følgende:

Bjørn Fossum

Avdelingsleder Anbud og utvikling
932 25 046
bjorn.fossum@deltagruppen.no

Lise Johansen

Utvikler/Veileder
907 98 579
lise.johansen@deltagruppen.no

Om Deltagruppen AS

Deltagruppen er et konsern med Deltagruppen AS som morselskap og døtrene Delta Næring, Delta Jobb og kompetanse AS og Delta Skole AS. Deltagruppen AS eies av kommunene i Indre Østfold region i Viken fylke, og har solid økonomi og oppleves å være en attraktiv arbeidsplass.

Deltagruppen er en av Norges fremste innen fagfeltet arbeidsinkludering. Siden 1967 har vi motivert, sett etter muligheter, og åpnet dører for å få mennesker i aktivitet på oppdrag fra NAV. Jobbsøkere får opplæring, relevant praksis, attest og referanse på veien mot lønnet arbeid. Resultatene skapes gjennom systematisk kartlegging av både jobbsøker og bedrift, jobbmatch, samarbeide med NAV, tett kontakt med næringslivet og dyktige medarbeidere.

For jobbene i Ås og Lillestrøm vil det være vår gode samarbeidspartner OsloKollega as som blir arbeidsgiver. For informasjon om OsloKollega se deres hjemmeside www.oslokollega.no.

Scroll to top