Robin Hermansen, daglig leder i Karosserimakeren

Daglig leder Robin Hermansen har i oktober ansatt en jobbsøker fra Skjeltorp Gård som kundemottaker i sin bedrift.

Han har hele tiden sett et potensiale i jobbsøker som han har ønsket å bygge videre på, og de er godt på vei med å utvide stillingen til også å inkludere taksering av skader samt bestillinger av nødvendig deler til reparasjoner. Hermansen forteller videre at jobbsøker var helt ukjent med bransjen han gikk inn i, slik at praksisperioden har vært helt avgjørende for kompetanseøkning som igjen har ført til ansettelse.

Avslutningsvis forteller Hermansen at han hele tiden har ønsket å bidra til at flere kommer i arbeid, og han er meget godt fornøyd med samarbeidet med Deltagruppen.

Scroll to top