Gå til innholdet
Ansatte fra Sarpsborg Park & Anlegg og Deltagruppen, og Svend Halvard som ble lærekandidat her.

Suksess hos Sarpsborg Park & Anlegg

Svend Halvard fikk læretid og vil få fagbrev

Bilde: Fra venstre daglig leder av Sarpsborg Park & Anlegg, Jack Vallerune; Svend Halvard, Sigbjørn Rød og Terje Jacobsen Park & Anlegg, og Anita Kristiansen fra Deltagruppen AS.

Svend Halvard vil etter endt læretid ha fagbrev innenfor vei og anlegg, en kompetanse som vil sikre han arbeid i fremtiden innenfor en bransje i sterk vekst, og med stor etterspørsel etter arbeidskraft.

Det er en motivert og fornøyd Svend Halvard som møter oss etter endt arbeidsdag hos Sarpsborg Park & Anlegg. Han store drøm om å jobbe på anlegg som maskinfører har gått i oppfyllelse.

Han kom i kontakt med Deltagruppen AS gjennom DU-prosjekt ungdom, i april 2013, etter å ha forsøkt å få arbeidspraksis innenfor anleggsfaget som maskinfører etter skoleslutt i juni 2012. Svend Halvard hadde maskinførerbevis ervervet på Tomb landbruksskole, men ikke nødvendig praktisk kompetanse slik at beviset var gyldig. Etter en måned med nøye kartlegging, tette veiledningssamtaler og stort fokus på jobbmatch, startet han i praksis som maskinfører på Movar-anlegget hos Park & Anlegg 1. juni 2013.

Jobben med å få på plass en lærekandidatavtale har vært et tett samarbeid mellom Park & Anlegg, opplæringskontoret, NAV Eidsberg og Delta Ungdom.  Lærekandidat betyr at han får fullverdig opplæring innenfor alle fag og følger læreplan, han vil avlegge praktisk eksamen og bli vurdert muntlig og praktisk. Læretiden er 4 år, og fra 01.01.14 går han over på lærlingelønn.

Ledelsen uttrykker at oppfølging og tilgjengelighet fra Deltagruppens veiledere gjør samarbeidet enkelt og ryddig.

Svend Halvard får ros av anleggsleder både for jobben han gjør, og den positive personlige utviklingen har hatt siden han startet. Selv utrykker han at han er trygg, fornøyd og har full kontroll på sine valg og arbeidsaktivitet.

Jeg vil være en samarbeidspartner!

DELTAGRUPPEN AS
Sentrabord: 69 81 74 00

HOVEDKONTOR
Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim

Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM

Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no

Deltagruppen as
Org.nr: 919 367 210
Delta Jobb og kompetanse
Org.nr: 919 366 443
Delta Skole
Org.nr: 919 367 555
Delta Næring
Org.nr: 819 367 302

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG


Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.
Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering.
Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

Personvernerklæring