Gå til innholdet
Meny
Arbeid, inkludering og opplæring
Luftfoto av Skjeltorp gård, der Deltagruppen har tilbudet Grønt arbeid

Grønt arbeid, Skjeltorp gård

Grønt arbeid – arbeidstrening på gårdsbruk - er et tilbud til deg som har psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer og som ønsker å komme videre til utdanning eller arbeid.

Tilbudet er ett av flere tiltak under den nasjonale satsingen "Inn på Tunet", som er tilrettelagte aktiviteter som tilbys på gårdsbruk, for ulike brukergrupper, i samarbeid med NAV Sarpsborg og ulike etater og tjenester.

Ønsker du å starte på en ny vei?

NAV Sarpsborg, Deltagruppen AS og Skjeltorp gård kan bidra til å hjelpe deg i gang. På Skjeltorp gård kan du få en meningsfull hverdag i trygge omgivelser. Her får du mulighet til å innarbeide deg gode rutiner og en helhetlig arbeidspraksis gjennom dagligdagse gjøremål ved gårdsdrift.

Hovedmålet er å bistå deg tilbake til arbeid, helt eller delvis. 

Her har du følgende arbeidstreningsmuligheter:

  • Dyrestell
  • Skogbruksarbeid
  • Jordbruksarbeid
  • Butikkmedarbeider
  • Mekaniker
  • Snekkerverksted
  • Gartneri
  • Vaktmester
  • Arbeidslederassistent

Se mer om tilbudet Grønt arbeid hos NAV.

Vil du se nærmere?

Her kan du se en kort film der deltakere selv forteller fra sitt opphold i tiltaket Grønt arbeid.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Stabbetorpveien 61,

1747 Skjeberg

Kontaktperson på gården:

Mette Skjeltorp

Tlf.: 995 10 875

ja-skjel@online.no

Kontaktpersoner Deltagruppen

Svein E. Andreassen
Veileder
473 89 970
svein.erik.andreassen@deltagruppen.no

LinkedIn

DELTAGRUPPEN AS
Sentrabord: 69 81 74 00

HOVEDKONTOR
Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim

Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM

Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no

Deltagruppen as
Org.nr: 919 367 210
Delta Jobb og kompetanse
Org.nr: 919 366 443
Delta Skole
Org.nr: 919 367 555
Delta Næring
Org.nr: 819 367 302

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG


Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.
Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering.
Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

Personvernerklæring