Gå til innholdet
Meny
Arbeid, inkludering og opplæring
Uklart illustrasjonsfoto i grått og grønt

Psykisk helse - Vilje Viser Vei

Mange med psykiske helseproblemer står utenfor arbeidslivet, eller står i fare for å falle ut.

NAV har utviklet Vilje Viser Vei, som er arbeidsrettede tiltak som er tilpasset mennesker med psykiske helseproblemer. Disse tiltakene kan tilby deg tilrettelagt arbeidstrening inne på bedriften eller ute hos en ordinær arbeidsgiver. Du vil få tett oppfølging over tid.

Psykiske problemer behøver ikke å være et hinder for å være i jobb eller aktivitet. Deltagruppen AS har flere tilbud for deg med psykiske helseproblemer.

  • Psykiske plager og lidelser kan ramme de fleste
  • Halvparten av befolkningen i Norge opplever å få psykiske helseplager i løpet av livet
  • 85 % er knyttet til lette til moderate lidelser som angst og milde depresjoner
  • Kun 20 % blir kronisk syke, hele 80 % kommer tilbake til arbeid
  • 20-30 % har hatt slike helseplager det siste året
  • De aller fleste som blir syke blir også friske
  • De aller fleste klarer seg bra i arbeidslivet

Les mer om Deltagruppens tiltak:

Les mer om Vilje Viser Vei hos NAV

DELTAGRUPPEN AS
Sentrabord: 69 81 74 00

HOVEDKONTOR
Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim

Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM

Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no

Deltagruppen as
Org.nr: 919 367 210
Delta Jobb og kompetanse
Org.nr: 919 366 443
Delta Skole
Org.nr: 919 367 555
Delta Næring
Org.nr: 819 367 302

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG


Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.
Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering.
Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

Personvernerklæring