Gå til innholdet
Smilende kvinne - Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø

AFT

Arbeidsforberedende trening

 • Hva er målet ditt, og hvordan skal du komme deg dit?
 • Hva slags arbeid passer til din bakgrunn, din helse og dine interesser?
 • Trenger du kurs eller utdanning for å komme videre?
 • Ønsker du å styrke og øke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning?
 • Ønsker du å delta i arbeidslivet?

Mål med AFT

Målet med tiltaket er å utforske dine muligheter for jobb eller utdanning. Hos oss får du hjelp til å få kartlagt dine egne ressurser, samt karriereveiledning og praksis innenfor de typene arbeid du er interessert i.

Hvem kan delta?

Tilbudet er individuelt tilrettelagt for voksne, ungdom og minoritetsspråklige som ønsker å komme i jobb og som har et bistandsbehov.  Det innebærer at fokus skal være på de områdene du har behov for å få styrket.

Hva skjer i AFT?

 • Du setter ord på ditt hovedmål. Hva vil du, og hvorfor vil du det?
 • Ressurskartlegging gjennom individuelle samtaler med en av våre jobbkonsulenter. Kartleggingen innebærer refleksjoner over livssituasjonen, styrker, egenskaper og veien videre.
 • Karriereveiledning gis med tanke på å velge et yrke. Du setter selv opp hvilke forhold som er viktig i et framtidig arbeidsforhold og hva slags oppgaver du ønsker. Vi benytter karriereverktøyet WIE, som tar deg med inn i en reise over yrkesmuligheter. WIE munner ut i en jobbprofil som kan benyttes i det videre arbeidet med jobbsøking. Jobpics er et billedbasert karriereveiledningsverktøy som også kan benyttes.
 • Vi ser på karriereferdigheter.
 • Vi gir opplæring i basiskompetanse etter behov.
 • I løpet av fire uker setter vi sammen opp en plan for den videre gjennomføringen av tiltaket.
 • Alle deltakere i AFT skal prøve seg i arbeidstrening i ekstern bedrift.
 • Etter tiltaket går du videre til jobb eller utdanning.

Varighet

Dette tiltaket kan vare inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Hvordan kan du delta?

Innsøking skjer via NAV. Ta kontakt med oss eller ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon om tiltaket.

Se NAVs side om Arbeidsforberedende trening.

Om du er jobbsøker i tiltak hos oss, finner du mer informasjon på internsidene (krever innlogging).

DELTAGRUPPEN AS
Sentrabord: 69 81 74 00

HOVEDKONTOR
Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim

Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM

Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no

Deltagruppen as
Org.nr: 919 367 210
Delta Jobb og kompetanse
Org.nr: 919 366 443
Delta Skole
Org.nr: 919 367 555
Delta Næring
Org.nr: 819 367 302

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG


Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.
Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering.
Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

Personvernerklæring