Gå til innholdet
Meny
Arbeid, inkludering og opplæring
Voksne innvandrere på skolebenken

Slik er undervisningen organisert

Delta Voksenopplæring arrangerer opplæring på både dag- og kveldstid, samt nettkurs. Opplæringen foregår i våre lokaler i Myrveien 2 i Askim.

Norsk med samfunnskunnskap

Undervisningen følger en egen læreplan som trådte i kraft 1. september 2012. Undervisningen i norsk og samfunnskunnskap skal skje på tre ulike spor. Det er deltakerens skolebakgrunn som avgjør om det er spor 1, spor 2 eller spor 3 som passer for den enkelte. Vanskegraden er inndelt i 4 ulike nivåer. Progresjonen til den enkelte avhenger av egen arbeidsinnsats. Stor egeninnsats fører til rask progresjon.

Delta Voksenopplæring har også et eget undervisningstilbud for analfabeter.

Spor 1:
For deg som har 1-8 års skolegang.

Spor 2:
For deg som har 9-13 års skolegang.

Spor 3:
For deg som har høyere utdanning og har lært andre språk før.

Spor 0:
Et tilbud til deg som ikke kan lese og skrive.

Tilbudet om 50 timer samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår organiseres som et interkommunalt samarbeidsprosjekt for Indre Østfold, Ås, Ski og Oppegård.

Grunnskole

Elever som skal avlegge norsk grunnskoleeksamen, går i en egen klasse. De følger undervisning i de fem obligatoriske fagene i norsk ungdomsskole: Norsk, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap og naturfag.

Undervisningen i grunnskoleklassen er omfattende og krever en del hjemmearbeid. Eksamen foregår på samme måten som ved ungdomsskolene i landet og finner sted i mai og begynnelsen av juni måned.

DELTAGRUPPEN AS
Sentrabord: 69 81 74 00

HOVEDKONTOR
Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim

Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM

Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no

Deltagruppen as
Org.nr: 919 367 210
Delta Jobb og kompetanse
Org.nr: 919 366 443
Delta Skole
Org.nr: 919 367 555
Delta Næring
Org.nr: 819 367 302

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG


Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.
Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering.
Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

Personvernerklæring