Gå til innholdet
Meny
Arbeid, inkludering og opplæring
Smilende kvinne med sørasiatisk bakgrunn

Inntakssamtale

Før du kan starte på kurs, må du registreres. Det skjer i en inntakssamtale. Da kartlegger vi skolebakgrunnen og arbeidserfaringen din. Denne samtalen avklarer din rett til opplæring, og hjelper oss til å plassere deg i riktig gruppe og nivå.

Aktuelle dokumenter til samtalen er:

  • pass med gyldig oppholdstillatelse
  • vedtaksbrev fra UDI
  • bosettingsbevis fra Folkeregisteret

Dokumentasjon av utdanning og arbeidserfaring leveres rådgiver i en veiledningssamtale underveis i opplæringsløpet.

DELTAGRUPPEN AS
Sentrabord: 69 81 74 00

HOVEDKONTOR
Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim

Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM

Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no

Deltagruppen as
Org.nr: 919 367 210
Delta Jobb og kompetanse
Org.nr: 919 366 443
Delta Skole
Org.nr: 919 367 555
Delta Næring
Org.nr: 819 367 302

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG


Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.
Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering.
Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

Personvernerklæring