Gå til innholdet
Meny
Arbeid, inkludering og opplæring
Kvinne som sitter ved en datamaskin

Hvem kan få opplæring

Mange har rett og plikt til gratis norskkurs, men noen må betale selv. Administrasjonen på skolen hjelper deg med å finne ut om dine rettigheter. Her er reglene for noen ulike grupper:

Flyktninger bosatt i en kommune har rett til gratis opplæring:

Du må ha minst 550 timer med norsk (språk) og 50 timer samfunnskunnskap på et språk du forstår godt (lære om Norge). Hvis du trenger flere timer, kan vi søke kommunen. Du kan ha rett til opptil 3000 timer tilsammen. Du har også rett til å delta i introduksjonsprogrammet.

Familieinnvandret, har rett til gratis opplæring:

Du må ha minst 550 timer med norsk (språk) og 50 timer samfunnskunnskap på et språk du forstår godt (lære om Norge). Hvis du trenger flere timer, kan vi søke kommunen. Du kan ha rett til opptil 3000 timer tilsammen.

Arbeidsinnvandrere:

Må betale selv.
Arbeidsinnvandrere som ikke kommer fra EØS-området har plikt til å gjennomføre 250 norsk og 50 timer samfunnskunnskap.

Asylsøkere som kom til Norge før 1. januar 2016 har rett til gratis opplæring:

Har rett til 250 timer norsk.

Asylsøkere som kom til Norge etter 1. januar 2016 har rett til gratis opplæring:

Har rett til 175 timer norsk.

Norsk og oppholdstillatelse

Det er viktig å lære norsk når du skal bo i Norge. Du trenger det til utdanning, jobb og for å snakke med andre mennesker. Men du trenger også norsk for å få permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap.

Du kan også finne du alt du trenger å vite om rettigheter til opplæring i norsk med samfunnskunnskap på denne siden.

DELTAGRUPPEN AS
Sentrabord: 69 81 74 00

HOVEDKONTOR
Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim

Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM

Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no

Deltagruppen as
Org.nr: 919 367 210
Delta Jobb og kompetanse
Org.nr: 919 366 443
Delta Skole
Org.nr: 919 367 555
Delta Næring
Org.nr: 819 367 302

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG


Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.
Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering.
Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

Personvernerklæring