Gå til innholdet
Meny
Arbeid, inkludering og opplæring
Mørkhudede hender tegner et norsk flagg, med bjørkeris i forgrunnen

Historikk

Delta Voksenopplæring er identisk med det tidligere Indre Østfold Voksenopplæringssenter, IØVO. Dette var et interkommunalt selskap eid av kommunene i Indre Østfold. Selskapet ble oppløst og virksomheten overdratt til Deltagruppen as 1. januar 2006.

IØVO ble etablert 1998 som en videreføring av kvalifiseringssenteret Sesam, som ble opprettet i forbindelse med nedleggelsen av bildekkfabrikken Viking i 1992. Opprinnelig ga Sesam grunnskoleopplæring til minoritetsspråklige som ble arbeidsledige ved Viking-nedleggelsen.

Sesam

Det administrative ansvaret for Sesam vekslet med årene. Det første året var senteret en avdeling av AMO-senteret ved Greåker videregående skole. Deretter var senteret underlagt Malakoff Ressurssenter i Moss. Fra og med 1995 ble ansvaret lagt på kommunene i Indre Østfold med administrativ tilknytning til skoleetaten i Askim. Undervisningen ved senteret handlet etter hvert mer og mer om norskopplæring for minoritetsspråklige voksne.

Indre Østfold Voksenopplæringssenter (IØVO)

Med ny læreplan for norsk med samfunnskunnskap fra høsten 1998 trengtes en annen organisering, og det var i den forbindelse at IØ-kommunene valgte å etablere et interkommunalt selskap for å ivareta disse undervisningsoppgavene. Det var syv kommuner som gikk sammen om selskapet, og fra 2000 kom også Rakkestad med som den 8. kommunen. Rakkestad trakk seg imidlertid ut av samarbeidet igjen ved utgangen av 2004.

Samtidig som det interkommunale selskapet ble etablert, flyttet Sesam fra lokalene i den tidligere bildekkfabrikken til Deltas lokaler i Myrveien 2. Med ny organisering og nye lokaler kom også nytt navn. Slik ble Indre Østfold Voksenopplæringssenter en realitet høsten 1998.

Delta Voksenopplæring

I flere år etter flyttingen hadde senteret et nært samarbeid med Deltagruppen as, da IØI Kompetansesenter as, som stilte med tilbud om arbeidsutprøving og fagopplæring av IØVOs deltakere. Lovverk og regler skiftet med tiden, og etter hvert så man at det kunne være formåltjenlig å slå sammen IØI Kompetansesenter og IØVO. Prosessen fram mot sammenslåing tok nesten tre år. Høsten 2005 ble de avgjørende avtaler gjort, og det ble lagt til rette for full virksomhetsoverdragelse av IØVO til IØI Kompetansesenter as ved nyttår 2006. IØI Voksenopplæring, nå Delta Voksenopplæring, var en realitet.

Deltagruppen fisjonerte i 2017, og navnet er nå Delta Skole as avd. Voksenopplæring.

DELTAGRUPPEN AS
Sentrabord: 69 81 74 00

HOVEDKONTOR
Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim

Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM

Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no

Deltagruppen as
Org.nr: 919 367 210
Delta Jobb og kompetanse
Org.nr: 919 366 443
Delta Skole
Org.nr: 919 367 555
Delta Næring
Org.nr: 819 367 302

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG


Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.
Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering.
Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

Personvernerklæring