Gå til innholdet
Meny
Arbeid, inkludering og opplæring
Illustrasjonsbilde Kompetansepluss fra VOX

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss (tidligere BKA) er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Deltagruppen kan tilby opplæring i grunnleggende

  • leseferdigheter
  • skriveferdigheter
  • regneferdigheter
  • muntlige ferdigheter
  • digitale ferdigheter
  • norsk for innvandrere

Opplæringen skal være knyttet til deltakernes arbeidssituasjon og foregå ute i bedriften/kommunen.

Målgruppe for opplæringen

Midlene skal gå til kurs for voksne arbeidstakere, primært de med kort formell utdanning.

Kursene er gratis og tilpasset virksomheten i de bedriftene som deltar. Det er en fordel å samle ulike grupper som f.eks. renholdsarbeidere og barnehageansatte i ulike grupper, men intet krav.

Kontaktperson for ytterligere informasjon

Anne Saue
Jobbspesialist
974 26 679
anne.saue@deltagruppen.no

LinkedIn

DELTAGRUPPEN AS
Sentrabord: 69 81 74 00

HOVEDKONTOR
Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim

Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM

Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no

Deltagruppen as
Org.nr: 919 367 210
Delta Jobb og kompetanse
Org.nr: 919 366 443
Delta Skole
Org.nr: 919 367 555
Delta Næring
Org.nr: 819 367 302

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG


Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.
Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering.
Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

Personvernerklæring