Trygve Nesje i bedriften Holli Mølle er en arbeidsgiver som ser store muligheter og potensiale i mennesker som har falt utenfor arbeidslivet. Knut er et godt eksempel på dette. Han hadde store helseutfordringer da han fikk mulighet til å prøve seg hos Spydeberg bedriften.

Jens-Petter som var Knuts veileder, så en mulighet hos Holli Mølle på grunn av Knuts bakgrunn som agronom og sjåfør. I tillegg til at Deltagruppen har god erfaring med Trygve som arbeidsgiver. «I dag er Knut, som ble fast ansatt i 2012, en av mine viktigste medarbeidere», forteller Trygve. Arbeidsoppgavene hans er mange, men primært har han ansvar for transport av produkter.

Det handler om å legge arbeidsforholdene til rette, og Knut uttrykker at han ikke kunne fått en bedre arbeidsgiver. «Jeg stortrives og gleder meg hver dag til å gå på jobb», sier han.

Trygve gir også ros til Deltagruppen for det gode samarbeidet og han nevner både Vibecke, Inger, Linn, Vigdis, Bente, Jeanett og Hans-Øistein som gode veiledere.

Per dagsdato er det to fast ansatte i bedriften gjennom Deltagruppen, og et stort antall har vært i arbeidsutprøving siden samarbeidet startet i 2010.

Trygve Nesje har fått utdelt Deltaprisen for det gode samarbeidet med Deltagruppen.

Scroll to top