Hazem fikk tilbud om bistand til å finne veien videre mot ny jobb hos Deltagruppen etter en lang periode med helseutfordringer. Han har tidligere hatt tungt fysisk arbeid og måtte nå begynne å tenke nytt.

Etter god veiledning fra jobbkonsulent Vibeke fant Hazem ut at han ville prøve seg på vekteryrke. Næringslivskontakt Jens-Petter i Deltagruppen har et godt samarbeid med en rekke vekterfirmaer og prosessen var i gang. Hazem tok et vekterkurs hos Securitas som varte en måned. Her fikk de blant annet lære om førstehjelp, brannsikkerhet, sikkerhet, overvåking og konflikthåndtering. Han forteller at det var både nyttig og lærerikt. Kurset ble avsluttet med en muntlig og skriftlig eksamen som han besto med glans.

Deretter ble interessebrev sendt til tre ulike vekterfirmaer, Securitas, PCI og PSS Securitas. Dette resulterte i et jobbtilbud både fra PCI og PSS Securitas!  Han valgte PSS Securitas da dette selskap opererer i området nærmere der han bor, i tillegg er det bedre utviklingsmuligheter på sikt.

«Jeg opplevde tiden hos Deltagruppen som meget positivt. Her fikk jeg god veiledning og støtte av Vibeke. Gjennom tips og råd fra Jens-Petter fikk jeg mye motivasjon,» avslutter Hazem.

Deltagruppen ønsker Hazem lykke til videre!

Scroll to top