Gå til innholdet
Smilende mann - Avklaring er rettet mot deg som er usikker på hva du kan jobbe med

Avklaring

 • Ønsker du endring?
 • Ønsker du å finne ut hvordan din kompetanse og dine interesser, verdier og personlige egenskaper best kan brukesi arbeid?
 • Ønsker du veiledning i forhold til hensiktsmessige yrkesmål?
 • Ønsker du avklaring av hvilket arbeid som passer best med din helsesituasjon?
 • Ønsker du avklaring av din arbeidsevne?
 • Ønsker du økt kunnskap om prosessen med å finne ny jobb, arbeidsmarked, jobbkrav, yrkes- og utdanningsmuligheter?
 • Ønsker du aktiviteter rundt motivasjon og mestring, slik at du kan bidra mer i arbeidslivet?

Mål med Avklaring

Målet med tiltaket er at du skal bli bevisst egen kompetanse, interesser, arbeidsevne og muligheter, og med det få et best mulig grunnlag til å ta gode og hensiktsmessige valg.

I løpet av tiltaket lager vi sammen en plan som du tar med tilbake til NAV. I denne planen er det forslag til aktiviteter som kan få deg ut i jobb, eller beholde den jobben du har.

Hvem kan delta?

Avklaring er et tilbud for personer med og uten arbeidsforhold som har ytelser fra NAV.

Hva skjer i Avklaring?

 • Om du har jobb allerede: Avklare om du kan utføre din nåværende jobb hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgavene tilpasses.
 • Om du ikke har jobb: Avklare hva slags hjelp eller tilrettelegging som skal til for at du bedre skal kunne mestre og delta i arbeidslivet.

Vi kartlegger basiskompetanse, sosiale forhold og helsesituasjon.

 • Kartlegging av dine ressurser skjer gjennom individuelle samtaler med en av våre jobbkonsulenter. Kartleggingen innebærer refleksjoner over livssituasjonen, styrker, egenskaper og veien videre.
 • Du kan utforske dine interesser med verktøyet WIE (Work Interest Explorer)
 • Vi gir deg karriereveiledning med verktøyet SCI

Du får prøve ut arbeidsevnen din. Som oftest ute hos bedrifter, eller i enkelte tilfeller internt ved en av våre avdelinger.

Vi gir deg informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav gjennom vår jobbklubb.

Ellers inneholder tiltaket aktiviteter rundt motivasjon og mestring.

Varighet

4 uker, med mulighet for å forlenge med ytterligere 4 + 4 uker ved særlige behov.

Hvordan kan du delta?

Innsøkning skjer via NAV. Ta kontakt med oss eller ditt lokale NAV-kontor for å få mer informasjon om tiltaket.

Se NAVs side om Avklaring.

Om du er jobbsøker i tiltak hos oss, finner du mer informasjon på internsidene (krever innlogging).

Avklaring i Indre Østfold

Veilederne

Du vil møte disse veilederne:

Her holder vi til

Tiltaket Avklaring foregår i Deltagruppens lokaler i Mysen. Adressen er David Blids gate 20.

En oversikt over tiltaket

Her ser du hva du vil møte i Avklaring:

Hva er Avklaring?

Avklaringstiltaket er rettet mot deg som er usikker på hva du kan jobbe med, dersom du for eksempel har nedsatt helse, eller vært lenge ute av arbeidslivet. Avklaring er et tiltak både for deg med og uten arbeidsforhold. Tiltaket kan også være aktuelt dersom du er sykemeldt og ønsker å komme tilbake i arbeid.

Hos oss kan du få bistand til:

 • Informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav.
 • Veiledning for valg av yrkesmål og oppgaver.
 • Bistand til kartlegging eller utprøving av arbeidsevnen din på egen, eller annen arbeidsplass.

Vi tilbyr individuelle veiledningssamtaler i tillegg til gruppebasert undervisning med temaer som:

 • Kommunikasjon
 • Motivasjon
 • Livsstils temaer
 • Jobbsøkerprosessen
 • Karriereveiledning
 • Økonomi

Geir Nilsen
Kontroller AFT
482 67 587
geir.nilsen@deltagruppen.no

Kan PAT til fingerspissene og legger inn nye brukere, superbruker TQM, administrator WIE.

Dag Magnus Ringås
Veileder
932 41 982
dag.magnus.ringas@deltagruppen.no

LinkedIn

Trine Cornels
Veileder
966 26 701
trine.cornels@deltagruppen.no

Inger Johanne N. Repaja
Veileder
992 80 430
inger.repaja@deltagruppen.no

Rita Voldvik
Veileder
473 39 233
rita.voldvik@deltagruppen.no

Vigdis Hoff
Veileder
928 65 716
vigdis.hoff@deltagruppen.no

LinkedIn

Mirlinda Asani
Veileder
940 08 442
mirlinda.asani@deltagruppen.no

Karin Solerød
Veileder
940 26 539
karin.solerod@deltagruppen.no

Wenche S. Torgersen
Veileder

Avklaring i Sarpsborg

Veilederne

Du vil møte disse veilederne:

Her holder vi til

Tiltaket Avklaring foregår i Deltagruppens lokaler i Sarpsborg. Adressen er Klokkergårdveien 1-3-5.

Hva er Avklaring?

Avklaringstiltaket er rettet mot deg som er usikker på hva du kan jobbe med, dersom du for eksempel har nedsatt helse, eller vært lenge ute av arbeidslivet. Avklaring er et tiltak både for deg med og uten arbeidsforhold. Tiltaket kan også være aktuelt dersom du er sykemeldt og ønsker å komme tilbake i arbeid.

Hos oss kan du få bistand til:

 • Informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav.
 • Veiledning for valg av yrkesmål og oppgaver.
 • Bistand til kartlegging eller utprøving av arbeidsevnen din på egen, eller annen arbeidsplass.

Vi tilbyr individuelle veiledningssamtaler i tillegg til gruppebasert undervisning med temaer som:

 • Kommunikasjon
 • Motivasjon
 • Livsstils temaer
 • Jobbsøkerprosessen
 • Karriereveiledning
 • Økonomi

En oversikt over tiltaket

Her ser du hva du vil møte i Avklaring:

Cathrine Wenneberg
Veileder
966 26 518
cathrine.wenneberg@deltagruppen.no

LinkedIn

Dag H. Spydevold
Veileder
932 07 065
dag.spydevold@deltagruppen.no

Gry Stendal
Veileder
69817400
gry.stendal@deltagruppen.no

Line Helene Fensbekk Jensen
Veileder
940 08 405
line.jensen@deltagruppen.no

Lise Johansen
Utvikler/Veileder
907 98 579
lise.johansen@deltagruppen.no

Siw A. Olsen
Veileder
474 50 198
siw.anette.olsen@deltagruppen.no

Tone Torp Simensen
Veileder
932 08 480
tone.simensen@deltagruppen.no

LinkedIn

Vibeke Bugge
Veileder
940 08 416
vibeke.bugge@deltagruppen.no

LinkedIn

Camilla Aubert Stenmarch
Veileder
966 26 705
camilla.stenmarch@deltagruppen.no

Karina Berg
Veileder
940 09 524
karina.berg@deltagruppen.no

Astrid E. Hagen
Veileder
932 79 973
astrid.hagen@deltagruppen.no

André Bergdølmo
Veileder
940 03 288
andre.bergdolmo@deltagruppen.no

Lana Saleh
Veileder
477 75 015
Lana.Saleh@deltagruppen.no

Rune Brenna
Konsulent
482 82 084
rune.brenna@deltagruppen.no

LinkedIn

DELTAGRUPPEN AS
Sentrabord: 69 81 74 00

HOVEDKONTOR
Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim

Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM

Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no

Deltagruppen as
Org.nr: 919 367 210
Delta Jobb og kompetanse
Org.nr: 919 366 443
Delta Skole
Org.nr: 919 367 555
Delta Næring
Org.nr: 819 367 302

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG


Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.
Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering.
Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

Personvernerklæring