Delta Jobb & kompetanse sin rolle er å være samarbeidspartner for deg og NAV. Vi møter deg der du er og samarbeider med deg ut ifra dine forutsetninger, mål og veivalg. Du vil møte veiledere som gjør sitt ytterste for at du skal oppleve tilbudet hos oss som utviklende og verdifullt. Innsøking skjer via NAV. Ta kontakt med oss eller ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon om tiltaket.

Dette er vårt tilbud:

 • Eierskap i egen prosess og plan
 • I samarbeid jobber du og veileder med å finne dine ressurser på vei mot jobb eller utdanning
 • Karriereveiledning
 • Kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav
 • Kunnskap om utdanning
 • Livsmestring for å få og beholde jobb
 • Karrierekompetanse
 • Arbeidspraksis
 • Bistand med å finne jobb
 • Yrkesrettet opplæring i norsk, digitale ferdigheter og matematikk
 • Fysisk aktivitet i form av walk & talk

Hvorfor arbeidspraksis?

Mulighet for å teste ut om et yrke passer deg.

Få kompetanse og opplæring innen et yrke.

Få referanse og attest til bruk i jobbsøk.

Jobbmulighet etter endt praksis.

Om AFT

Velkomstmappe

Finn veien videre

Eksempler søknader og CV

Suksesshistorier

Logg inn på aiLæring

Bli kjent med ditt NAV

Samfunnet prøver å sette av mest mulig penger til de som trenger hjelp, og mye av denne hjelpen kanaliseres gjennom NAV. For å få tilgang til hjelp fra NAV må du kunne bruke nettsidene deres. Mange muligheter er lagt opp som selvhjelpsløsninger.
Her finner du videoer om det du må kjenne til!

01. Presentasjon

05. Meldinger

09. Jobbprofil

02. Logg inn

06. Meldekort

10. Ledige stillinger

03. Registrer deg

07. Økonomisk hjelp

11. Aktivitetsplan

04. Din profil

08. Din CV

12. Jobbsøkertips

Brukerundersøkelse AFT Indre Østfold

Brukerundersøkelse AFT Sarpsborg

Last ned klagerettskjema

Kontakt din veileder