Deltagruppen samarbeider tett med næringslivet i Øst-Viken. Vi har et sterkt arbeidsfokus, kjenner våre deltakere godt gjennom samtaler, kartlegging av ferdigheter, interesser og erfaring, noe som betyr at vi kan anbefale passende kandidater til din bedrift. Kunnskap om bedrift og deltaker er grunnlaget for god jobbmatch. Vi kan godt si følgende: «Våre deltakere kommer med egen coach!»

Dette får man som samarbeidsbedrift:

Trygg og kostnadsfri rekruttering.

Fast kontaktperson og oppfølging etter avtale.

Treffsikker kandidatutvelgelse etter bedriftens behov.

Et solid og synlig bidrag som viser at din virksomhet tar inkluderingsansvar.

Engasjert og lojal medarbeider som er glad for å få brukt ressursene sine.

Samarbeid med oss om rekruttering og bli med på inkluderingsdugnaden!

Uten samfunnsbevisste bedrifter som er villig til å gi sjansen til mennesker med hull i CV-en og som villig tilbyr jobbmuligheter, arbeidstrening og språkpraksis, hadde vi ikke lykkes! Kontakt våre næringslivskontakter om du har rekrutteringsbehov og ønsker å samarbeide med oss.

Jens Petter Langsæther

Næringslivskontakt Askim
954 84 284
jens.petter.langsaether@deltagruppen.no

Terje Jensen

Næringslivskontakt Sarpsborg
951 25 175
terje.jensen@deltagruppen.no