Ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. Deltagruppen er en godkjent leverandør av ekspertbistand. Vi bistår gjerne hvis du har aktuelle arbeidstakere som kunne hatt nytte av denne tjenesten. Deltagruppen har lang og bred erfaring innen arbeidsinkludering, støtte mennesker til endring, sykefraværsoppfølging og forebygging av sykefravær.

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær. Arbeidstakeren, arbeidsgiveren og NAV skal være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Tilskuddet kan være aktuelt hvis fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger.

Tilskuddet beløper seg inntil 20.000 kr og refunderes til arbeidsgiver. Arbeidsgiveren må selv finne en ekspert.

Det kan være ulike årsaker for at det blir vanskelig å mestre jobben; det kan være fysiske plager, belastninger og krav på og utenfor jobb som påvirker psykisk og fysisk helse og overskudd, eller det kan være at man ikke opplever å være på den riktige arbeidsplassen.

Eksperten skal foreslå tiltak som kan gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eller gjøre et annet arbeid for samme arbeidsgiver. Det kan også være aktuelt at eksperten kartlegger kompetanse og ferdigheter hos en arbeidstaker sett opp mot arbeidet og stillingens krav, og eventuelt kartlegge/vurdere andre realistiske jobb- og yrkesmuligheter. Kartleggingen skal gi grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver.

Samarbeid

Innholdet i ekspertbistanden blir tilpasset den enkeltes behov, og prosessen er et samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og Deltagruppen. Sentrale temaer i programmet er hva gir arbeidsglede og mestring, kommunikasjon, tankesett, motivasjon, endring og målarbeid. Fokuset er å kunne stå i jobb.

Ekspertvalg

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan selv bestemme hvem som skal tilby ekspertbistand. Det må være avklart med NAV før man igangsetter en prosess.

Bjørn Fossum

Avdelingsleder Anbud og utvikling
932 25 046
bjorn.fossum@deltagruppen.no