Dagfinn Målerud hadde hatt lang arbeidserfaring i forsikringsbransjen da han ble syk. Han var sikker på at han skulle tilbake til bransjen, men etter en tid innså han at han måtte tenke nytt.

Det var ingen enkel oppgave å finne ut hva han skulle satse på da han er godt voksen og hadde lang erfaring fra en bransje han skulle bort i fra.

Etter at han kom til Deltagruppen begynte stillstanden å komme i bevegelse. Han lærte å spisse CVen sin og skrive gode søknader. Som deltaker i seniorgruppa ble han bevisst på sine styrker og ferdigheter. Han lærte bedre å kjenne seg selv og var i endringsprosess. Dagfinn ønsket selv å prøve seg i hotellbransjen, men da veileder foreslo arbeidsutprøving hos Scandic gjorde han motstand. Arbeidspraksis var ikke det han hadde foresett seg. Han var jo tross alt en voksen mann med lang arbeidserfaring. Noe motvillig gikk han med på utprøvingen og har ikke angret en dag!

Det skulle vise seg at arbeidspraksisen gikk over all forventning og han stortrivdes fra dag en. Resepsjonssjefen ble hans primærkontakt for opplæringen underveis. Han forteller om en god leder, en inkluderende og raus arbeidsplass som er opptatt av at alle lykkes på sine områder. Han innsats resulterte til en 60% stilling som resepsjonist.

Dagfinn retter også en stor takk til Monica E, Monica A, Rune, Vera og Kjell Arne ansatt i Deltagruppen, for deres gode bistand i prosessen mot et nytt yrke og et liv med bedre livskvalitet.

Vi ønsker Dagfinn lykke til videre!

Scroll to top