Som kirketjener i Eidsberg kirkelige fellesråd har hun en variert jobb som hun stortrives i.

På veien mot målet var hun en kort periode i tiltak hos Deltagruppen hvor hun fikk råd og veiledning i jobbsøkerprosessen, og hvilke muligheter som finnes i arbeidsmarkedet. Hun roser Deltagruppens ansatte på Mysen for gode samtaler og veiledning og det å finne troen på seg selv igjen.

– Det å få kjenne på verdiene mine, ga meg en god mestringsfølelse, forteller hun.

– Jeg hadde gode diskusjoner om muligheter i arbeidsmarkedet med næringslivskontakt i Deltagruppen Jens-Petter. Disse diskusjonene gjorde meg sterkere. For han lyttet og fulgte også opp måten jeg tenkte på, veien jeg mente jeg mestret best i forhold til å oppsøke arbeidsmarkedet. Han sparret og veiledet meg på en god

måte som gjorde meg trygg på at det var et riktig valg for meg å gå for kirketjeneryrket.

Ja, det var det absolutt!

– Fint å få bestemt og målrettet oppfølging, og snart var jeg klar for å prøve noe nytt. Jeg tok kontakt med flere steder i forespørsel om en hospiteringsplass. Hasselgård som er kirkeverge i Askim tok meg i mot, og jeg forsto raskt at dette var noe for meg. Nå var det imidlertid ikke noen ledig jobb i Askim, men når det åpnet seg en jobbmulighet i Eidsberg fikk jeg muligheten. Hasselgård var en god referanse i prosessen mot jobb. Han visste hvor engasjert jeg var, dette var noe jeg virkelig hadde lyst til å jobbe med. Jeg har vært heldig, etter en grundig hospiteringsperiode ble jeg fra november 2017 tilbudt 100 % lønnet arbeid i Eidsberg kommune.

 

Så rådet mitt til andre jobbsøkere:

  • Dere må ville, tørre og ha troen på at dere mestrer. Vær engasjert, muligheten er der!
  • Stol på at de ansatte på Delta virkelig jobber for deres personlige ønsker og egenevne - ikke no' "masseproduksjon."

Jeg hadde ikke fått drømmejobben om jeg ikke hadde fått tildelt plass på jobbsøkerkurs hos Delta i Mysen. 

Scroll to top