Christoffer

Christoffer Strøm har vært i tiltaket siden desember 2019. Han er utdannet industrirørlegger og har jobbet i lang tid i dette yrket. Etter mange år som rørlegger har det satt sine spor på kroppen. Christoffer har prøvd ut forskjellige andre yrker, uten at vi har funnet det som passer han i forhold til helsemessige utfordringer. Han har vist vilje til å finne en løsning under hele tiltaket.

Før sommeren fikk han muligheten til å komme i praksis hos Thermocold i Sarpsborg. Det er et firma som bygger og konstruerer kjølehjørner/rom til husholdninger og bedrifter. De har ekspandert mye de siste årene og omsetningen og ordrene har økt betraktelig. Thermocold er en flott samarbeidsbedrift for Deltagruppen og de ser virkelig stor nytte i at deltagere prøver seg i praksis med muligheter for jobb. Bedriften tilrettelegger i forhold til helseutfordringer.

Christoffer startet i Thermocold og gjorde en overbevisende god jobb med sin kompetanse. Han bidro også til et godt arbeidsmiljø. God jobbmatch og godt samarbeid mellom Christoffer, veileder på Deltagruppen og Thermocold. Han er i dag ansatt i 60% stilling med muligheter for å øke stillingsprosenten etterhvert.

Drømmejobben for Siw

Siv Merete Holten forteller at hun ble innsøkt til Deltagruppen i slutten av 2019. Siw ønsket å finne ut hvor mye hun kunne jobbe. Hun forteller at hun alltid har hatt et ønske om å jobbe med dyr og utdanne seg til dressurdommer. Sammen med sin veileder  fikk hun ordnet en praksisplass ved Trippestad Ridesenter i Askim, hvor hun fikk prøvd seg ut i forskjellige arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver ble så fornøyd med hennes arbeidsutførelse at hun  ble tilbudt en fast lønnet stilling som stallansatt våren 2021. I tillegg søkte hun opptak som dressurdommer.

Siw ønsker å fremheve sine veiledere i Deltagruppen og NAV  for at de lyttet til hennes ønsker og motiverte henne når hun hadde  tunge dager og pushet henne når hun trengte dette.

På spørsmål om hun har råd å gi til deltagere som er i lignende tiltak svarer hun: "Gi  attføringstilbudet  en sjanse og ikke vær redd for å mislykkes. Jeg hadde aldri fått denne muligheten uten å ha gjennomført et hospiteringsløp."

Alenya

Hva sitter du igjen med av inntrykk etter din tid hos deltagruppen?
Alenya Ucarli Pakir forteller at  hun har fått tilbake selvtilliten og mestringsfølelsen som var fraværende ved oppstart. Hun er meget fornøyd med oppfølgingen og hjelpen hun har fått av teamet på gjenbruksbutikken som ga henne støtte og god råd på veien. Alenya forteller at fellesskapsfølelsen og at noen lyttet til henne var grunnen til at hun nå har lykkes.

Etter flere gode samtaler med sin veileder ble hun enig om å følge sin store drøm i livet å bli sosionom for å kunne hjelpe andre mennesker som trenger hjelp. Hun startet opp i januar 2021 for å ta opp fagene som hun manglet på Mysen VGS som hun trengte for å få studiekompetanse. Målet er å starte opp på sosionomstudiet fra høsten 2021. Etter en kort tid fikk hun også tilbud om en fast stilling på Kiwi i tillegg til studiene.

Har du et råd du ønsker å gi til andre deltagere på Delta?
''Ikke vær redd for å si sannheten om hvordan du har det til de som skal hjelpe deg. Dette fordi du da vil få raskere riktig hjelp av din veileder.''

Alenya vil tilslutt få lov til å takke alle på Delta som har hjulpet henne, på veien mot hennes mål.

Geir

Geir Juliussen fikk jobb i Nelfo, som er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Geir jobber i Nelfo Oslo og omegn som har sitt eget opplæringskontor og har egen fagprøvestasjon. Her jobber han som elektrolærer VG3 (teknisk fagskole).

Geir har bakgrunn som elektro- og dataingeniør og jobbet som elektriker i 17 år. Etter en tids sykdom kom han til Deltagruppen i 2013. Han var aktiv med jobbsøk, men merket at alder var en utfordring.

Han roser Deltagruppen og jobbkonsulent Dag Magnus for å bistå å med å finne verktøy for å gå veien videre. Dette resulterte til at han reiste inn til Nelfo Oslo og omegn og leverte CV og jobbsøknad. Etter to intervju runder ble han ansatt som lærer og stortrives.  I sommer avsluttet han praktisk pedagogisk utdanning og vurderer å ta masterstudiet på sikt. Vi ønsker han lykke til videre!

Paonka

Ei sprudlende Paonka forteller at etter en tid uten arbeid, kom hun til Deltagruppen for veiledning til veien mot jobb. Hun ble godt tatt i mot av Anne Bente som ønsket henne velkommen og gav henne en gjennomgang på hvordan prosessen i jobbsøk foregår hos Deltagruppen.

Paonka opplevde den korte tiden hun var på tiltak som meget effektiv. «Jobbkonsulent Bente stilte mange gode og riktige spørsmål som fikk meg til å gå flere runder med meg selv for å finne svar på veien videre. Bente var både støttende, oppløftene og kunnskapsrik. Kjemien var god,» fortsetter Paonka.

I perioden skaffet hun seg selv jobb på Sollia sykehjem og omsorgsboliger i Skiptvet. For å få enda mer erfaring innen helse og omsorg fikk hun praksisplass på avlastningshjemmet IKS. Etter en kort periode ble hun tilbudt jobb også her. Målet er på sikt å ta fagbrev.

Hun forteller at hun i tiden hos Deltagruppen også ble testet for dysleksi, og utfallet ble at hun bruker tid på innholdsforståelse av tekster. Hun er glad for hun har fått papirer på dette, da dette vil gi fordeler ved studier mot fagbrevet i helse- og omsorgsarbeid.

«Jeg er opptatt av at jeg skal like det jeg jobber med og ser lyst på fremtiden,» avslutter hun.

Deltagruppen ønsker Paonka lykke til videre!

Stig

Stig er et godt eksempel på at det å stå på, ikke gi seg, nytter. Tross medfødt lammelse i høyre side tok han høyskoleutdanning og var klar for arbeidslivet. "Det er ikke så enkelt å komme inn i arbeidslivet med et handicap, men jeg har hele tiden hatt motivasjon og vilje," forteller han.

For å nå målet har han hatt god hjelp både fra jobbkonsulenter i Deltagruppen og NAV Askim. Han har hatt arbeidsutprøving i forskjellige bedrifter som har gitt nyttig erfaring på hva han kunne tenke seg å jobbe med.

Etter samtaler og veiledning kom han frem til at han kunne tenke seg å jobbe for en interesseorganisasjon. Han kartla flere organisasjoner og tok kontakt. Han fikk to napp, og et av dem var Norges Idrettsforbund, hvor han i dag jobber som fagkonsulent. Etter seks måneder hospitering fikk han jobben som han stortrives i. Stig fullroser Anja Veum i Norges Idrettsforbund og Deltagruppen for god veiledning og hjelp i jobbsøkerprosessen. Han retter en spesiell takk til Jens-Petter, Hans-Øistein og Vigdis som hele tiden har hatt tro på han skulle lykkes med å finne drømmejobben.

Monicas kreative hjørne

Monica startet på Delta Jobb og kompetanses avklaringstiltak på Mysen i begynnelsen av april etter en tid som sykmeldt. Hun har alltid vært opptatt av å jobbe med mennesker, «å redde verden» som hun selv uttaler. Etter gode samtaler med jobbkonsulent Rita og en rekke inspirasjonskurs blant annet om livskvalitet, startet hennes indre reise. «Jeg begynte å rydde opp i gamle mønstre og kjente at endringsprosessen var i gang. Nå innså jeg at jeg måtte se meg selv for den jeg er, og hva som er viktig for meg. Jeg fant den indre roen», forteller hun. Etter arbeidsutprøving på et dagsenter innså hun at det å jobbe med mennesker ikke var det hun ønsket for seg selv i fremtiden.

«Jeg har alltid vært kreativ, redesignet klær, pusset opp møbler, strikket og snekret. Var dette noe jeg kunne gjøre til et levebrød og ikke bare en hobby?» fortsetter hun. En utarbeidet plan for egen virksomhet ble presentert for NAV, som gav henne aksept for veien videre. Hun skal først gjennom et etablererkurs så er drømmen om selvstendig næringsdrivende oppfylt.

Hun roser Deltagruppen og spesielt jobbkonsulent Rita for god veiledning på vei mot målet. «Måten jeg ble møtt på, de gode samtalene, fokus og ikke minst muligheten for å være seg selv er helt fantastisk! Jeg ble sett, hørt og tatt på alvor», forteller hun. Rita berømmer Monica for å være ærlig mot seg selv, modig og ha en sterk evne til å stå i til tider ukomfortable endringsprosesser.

Vi ønsker Monica lykke til med nytt firma!

Monica

Etter flere år som sengeliggende med diagnosene ME og fibromyalgi har Monica klart å reise seg igjen. Hun er nå ansatt som markedskonsulent i konsernet AE gruppen AS i 60% stilling.

Hun lyser opp når hun forteller om sin nye tilværelse i dag. Veien har vært lang, men ved hjelp av mental trening, endring av kosthold og bistand fra Deltagruppen er nå Monica full av pågangsmot!

Sitt første møte med Deltagruppen var i Mysen med Vibeke som veileder. Monica fikk god veiledning og verktøy til å jobbe med seg selv, og tok selv tak i sin mentale reise og endringen av kosthold.

Vigdis ble deretter hennes nye veileder, og hun får ros for å hjelpe henne med å holde fokus på den gode utviklingen som resulterte i en arbeidspraksis hos Mester Grønn på Morenen Kjøpesenter. Hun beskriver en arbeidsplass som tok henne imot med åpne armer og hun stortrivdes. Vigdis var også en god støttespiller da Monica etterhvert fikk tilbud om praksisplass hos AE Gruppen AS, og ble med henne videre på veien mot fast stilling.

Monica hadde lenge vært aktiv på sosiale medier med foto, film og blogginnlegg, noe AE gruppen hadde snappet opp. De tok kontakt med henne for å høre om hun kunne tenke seg å jobbe med sosiale medier i deres firmaer. Hun startet først i praksis, og etter en periode ble hun tilbudt jobb. Anne Cathrine i Deltagruppen Askim hadde da tatt over Monica som deltaker og hjalp henne med å forhandle frem en avtale på 60% stilling.

Jobben som markedskonsulent innebærer blant annet fotografering, filming og tekstforfatting, i tillegg til det å lage og drifte nettsider, være aktiv på sosiale medier, samt utarbeidelse av reklamemateriell. «Jeg er så fornøyd med arbeidsplassen min. Jeg får gjøre alt jeg interesserer meg for, og gleder meg til hver arbeidsdag!» forteller Monica.

Hun roser Deltagruppen og forteller at samtlige veiledere har både sett, hørt og forstått henne.

«Jeg har fått verktøy for grensesetting, sluttet med multitasking og skippertak mentalitet.»

I tillegg legger hun stor vekt på den gode oppfølgingen underveis i prosessen.
«Med Deltagruppen som et bindeledd mellom NAV og meg selv har jeg fått den bistand, trygghet og omsorg jeg trengte. De er rett og slett blitt mine hverdagsheltinner!», sier hun og smiler.

Hun avslutter med et råd til andre i samme situasjon: «Lytt til veilederne i Deltagruppen. De sitter med mye livserfaring og ser hva som fungerer for den enkelte».

Vi ønsker Monica lykke til videre!

Hazem

Hazem fikk tilbud om bistand til å finne veien videre mot ny jobb hos Deltagruppen etter en lang periode med helseutfordringer. Han har tidligere hatt tungt fysisk arbeid og måtte nå begynne å tenke nytt.

Etter god veiledning fra jobbkonsulent Vibeke fant Hazem ut at han ville prøve seg på vekteryrke. Næringslivskontakt Jens-Petter i Deltagruppen har et godt samarbeid med en rekke vekterfirmaer og prosessen var i gang. Hazem tok et vekterkurs hos Securitas som varte en måned. Her fikk de blant annet lære om førstehjelp, brannsikkerhet, sikkerhet, overvåking og konflikthåndtering. Han forteller at det var både nyttig og lærerikt. Kurset ble avsluttet med en muntlig og skriftlig eksamen som han besto med glans.

Deretter ble interessebrev sendt til tre ulike vekterfirmaer, Securitas, PCI og PSS Securitas. Dette resulterte i et jobbtilbud både fra PCI og PSS Securitas!  Han valgte PSS Securitas da dette selskap opererer i området nærmere der han bor, i tillegg er det bedre utviklingsmuligheter på sikt.

«Jeg opplevde tiden hos Deltagruppen som meget positivt. Her fikk jeg god veiledning og støtte av Vibeke. Gjennom tips og råd fra Jens-Petter fikk jeg mye motivasjon,» avslutter Hazem.

Deltagruppen ønsker Hazem lykke til videre!

Dennis

Etter en periode som sykmeldt, kom Dennis via NAV til Delta Jobb og kompetanse.

Han begynte aktivt jobbsøk, men fant fort ut at han ønsket å komme ut i praksis i en bedrift. Jobbkonsulent Jeanette og næringlivskontakt Jens-Petter kartla hans interesser og muligheter, og endte opp med et tilbud om praksisplass på Jernia Askim.

Dennis forteller at han i utgangspunktet ikke hadde tenkt at det å jobbe i butikk var noe for han, men han var villig til å prøve. Han ble positivt overrasket over hvor gøy det var i butikkbransjen, og fant ut at dette var noe han ville bygge videre på. Da det åpnet seg en mulighet hos Bauhaus på Vestby, grep han sjansen. Etter en kort praksisperiode ble han ansatt i lønnet arbeid.

Dennis roser Delta Jobb og kompetanse for god veiledning på vei mot målet, og avslutter med at Bauhaus er en flottt arbeidsplass med varierte oppgaver.

Vi ønsker Dennis lykke til videre!

Scroll to top