Bauhaus Vestby

Vår gode samarbeidspartner Bauhaus Vestby ved varehussjef Kjell-Kristian Ellingsen, har fått utdelt den prestigefylte «Ringer i vannet» prisen som beviset på et godt samarbeid med Deltagruppen. De har ansatt flere personer fra oss.

Hva er din oppfatning av rekrutteringsstrategien «Ringer i vannet» og fordelene med dette sett ut fra et arbeidsgivers synspunkt?

  • Liker at det blir satt i system, bedriften får være med å utforme kravspesifikasjon
  • En kontaktperson å forholde seg til er meget bra, det blir meget fort uoversiktlig og rotete om ikke dette er satt i system, da vi får mange forespørsler
  • Tillitt begge veier når man stoler på kontaktpersonen i Deltagruppen
  • Prøve ut deltageren igjennom et hospiteringsløp som er en unik mulighet til å rekruttere riktig og observere/trene opp deltager over tid.
  • Utfordringen til Bauhaus er å kunne gi god nok oppfølging og opplæring til deltagere fra oss i hektiske perioder

Hvordan opplever du samarbeidet med Deltagruppen?

  • Opplever veilederne som er engasjerte og faglige sterke
  • Deltagruppens veiledere har fin teft på hvilke kandidater som kan passe hos Bauhaus.
  • Seriøs aktør som tenker på bedriftens beste og ikke bare på tall og aktive løsninger.

Vi håper på et godt samarbeid i mange år fremover!

Helsehuset Sarpsborg

Vi har hatt et veldig fint samarbeid med Deltagruppen siden februar 2017. Mange deltagere fått en god utprøving i arbeidslivet med oppgaver som servering, tilberede mat på storkjøkken, kundekontakt og ekspedering i kasse på kantina. Flere har fått tilkallingsvakter og vi har også en lærling hos oss fra Deltagruppen. Vi ser frem imot videre samarbeid med Deltagruppen sier Lene Simensen Rød som er virksomhetsleder og Maria Arntsen som er teamleder mottakskjøkken.

Teamleder mottakskjøkken Maria Arntsen
Virksomhetsleder Lene Simensen Rød

Europris Sarpsborg

Eldin fra Europris Sarpsborg forteller.
Vi i Europris Sarpsborg har over tid hatt et godt og fruktbart samarbeid med Deltagruppen. Vi er en arena som deltager kan prøve seg ut i arbeidslivet. Vi er opptatt av å kunne gi deltager en meningsfull arbeidshverdag med alt som ligger innenfor en Europris butikk sine daglige rutiner. Vi har alltid behov for dyktige medarbeidere. Oppfølgingen fra Deltagruppen er meget bra, noe som er viktig for oss. Vi ser frem imot et videre samarbeid som kan generere arbeid for gode kandidater.

Thermocold

Bjørn Thøgersen, produksjonssjef hos Thermocold

Deltagruppen og Thermocold har samarbeidet nært i over 8 år. Vi er en produksjonsbedrift som produserer kjølerom til boliger etc. Deltagruppen kjenner vår bedrift godt og vi har et nært og godt samarbeid. Vi i Thermocold er opptatt av å gi mennesker en mulighet til å vise seg frem i arbeidslivet. Har du vilje og oppmøte kompetanse så er mulighetene store hos oss. Samarbeidet er givende og Thermocold har i dag 11 stk som jobber fast i bedriften fra Deltagruppen. Enda to personer har kommet til oss fra Deltagruppen, og er nå i arbeid hos andre bedrifter. Totalt 13 stk i fast arbeid. Begge parter ser frem imot videre godt samarbeid, noe vi i Deltagruppen setter stor pris på!

Symetra

Deltagruppen og Symetra har samarbeidet i 15 år nå. Som en teknologibedrift har det vært et flott og givende samarbeid. Flere har kommet ut i arbeidslivet via oss eller er ansatt i dag. I tillegg bidrar Symetra med innspill til kompetanseheving og CV ‘’bygging’’ på frivillig basis. Dette siste er veldig givene da det er mange med teknologisk talent for IT bransjen.

Karosserimakeren

Robin Hermansen, daglig leder i Karosserimakeren

Daglig leder Robin Hermansen har i oktober ansatt en jobbsøker fra Skjeltorp Gård som kundemottaker i sin bedrift.

Han har hele tiden sett et potensiale i jobbsøker som han har ønsket å bygge videre på, og de er godt på vei med å utvide stillingen til også å inkludere taksering av skader samt bestillinger av nødvendig deler til reparasjoner. Hermansen forteller videre at jobbsøker var helt ukjent med bransjen han gikk inn i, slik at praksisperioden har vært helt avgjørende for kompetanseøkning som igjen har ført til ansettelse.

Avslutningsvis forteller Hermansen at han hele tiden har ønsket å bidra til at flere kommer i arbeid, og han er meget godt fornøyd med samarbeidet med Deltagruppen.

Jula Sarpsborg

Henning startet i Avklaring hos Deltagruppen i mai. Han viste tidlig høy motivasjon og ønske om å komme seg tilbake i arbeidslivet etter nedbemanning hos forrige arbeidsgiver. Gjennom karriereveiledning fremkom det at han hadde et ønske om å prøve seg innen butikkbransjen.

Det ble opprettet kontakt med Jula Sarpsborg, og han fant raskt ut at dette var noe han trivdes med. Henning viste en glede og positivitet gjennom hele praksisperioden, og arbeidsgiver var svært fornøyd med hans innsats og fungering i arbeidsmiljøet.  Da vi nærmet oss sommeren og tiltakstiden var på makstid kom vi opp i en situasjon som var viktig å løse. Da NAV ikke hadde oppfølging i juli sto vi i fare for å måtte avbryte praksisen, noe verken Henning, arbeidsgiver, NAV eller vi ønsket. Etter samtale med vår koordinator og innsøkende saksbehandler på NAV fikk vi direktekjedet Henning over til Oppfølging, og de sto klare til å følge opp videre med ny kontrakt når han var ferdig hos oss.

Marte, jobbkonsulent i Deltagruppen, var spent på hvordan det gikk med Henning, og fikk i dag en gledelig nyhet. Henning kom innom, stolt og smilende fra øre til øre. Han hadde akkurat fått beskjed om at han hadde fått fast ansettelse. Foreløpig deltid, men Henning har stor tro på at dette bare vil gå den rette veien.

Gratulerer til Henning!

Holli Mølle

Trygve Nesje i bedriften Holli Mølle er en arbeidsgiver som ser store muligheter og potensiale i mennesker som har falt utenfor arbeidslivet. Knut er et godt eksempel på dette. Han hadde store helseutfordringer da han fikk mulighet til å prøve seg hos Spydeberg bedriften.

Jens-Petter som var Knuts veileder, så en mulighet hos Holli Mølle på grunn av Knuts bakgrunn som agronom og sjåfør. I tillegg til at Deltagruppen har god erfaring med Trygve som arbeidsgiver. «I dag er Knut, som ble fast ansatt i 2012, en av mine viktigste medarbeidere», forteller Trygve. Arbeidsoppgavene hans er mange, men primært har han ansvar for transport av produkter.

Det handler om å legge arbeidsforholdene til rette, og Knut uttrykker at han ikke kunne fått en bedre arbeidsgiver. «Jeg stortrives og gleder meg hver dag til å gå på jobb», sier han.

Trygve gir også ros til Deltagruppen for det gode samarbeidet og han nevner både Vibecke, Inger, Linn, Vigdis, Bente, Jeanett og Hans-Øistein som gode veiledere.

Per dagsdato er det to fast ansatte i bedriften gjennom Deltagruppen, og et stort antall har vært i arbeidsutprøving siden samarbeidet startet i 2010.

Trygve Nesje har fått utdelt Deltaprisen for det gode samarbeidet med Deltagruppen.

Suksess hos Baneservice

Deltagruppen startet et samarbeid med Baneservice for et par år siden. Det hele startet med at Ole-Øyvind Mustorp i Baneservice og Jens Petter Langsæther i Deltagruppen møttes for å vurdere et eventuelt samarbeid.

Dette samarbeidet har til nå gitt 6 personer fast lønnet arbeid.

To som har blitt ansatt er Anne Guri Fransen og May Kristin Saga Grenaker som begge har vært tilknyttet Deltagruppen. De forteller at de jobber turnus - sju dager på og sju dager av. Kollegaer i Baneservice har vært til stor hjelp i begynnelsen og de trives godt. Gode lønnsbetingelser og goder for ansatte, blant annet i form av gratis tog for ansatt med familie, er et stort pluss. Det å lære noe nytt og ta ansvar er godt for selvfølelsen, og Baneservice viser at det er fullt mulig for voksne å ta kurs og utdanning som fører til fast jobb.

Er du nestemann?  

Baneservice har var opprinnelig en del av NSB, men er nå et eget selskap som er hundre prosent statseid. Selskapet leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Oppgavene består av å bygge og vedlikeholde spor, kontaktlednings-, signal-, og teleanlegg.

Samarbeidet med Baneservice er åpent for alle jobbsøkere tilknyttet NAV, og Langsæther har fungert som koordinator mot NAV i form av informasjon om kurset. Deltagruppen har på ny blitt kontaktet for å finne kandidater til tre nye kurs med oppstart høsten 2016 og våren 2017.

Hele kurset har en varighet på 7 uker og koster nå ca 75 000 kroner. Kurset består blant annet av en teoriundervisning som gjennomføres i Baneservice sine lokaler i Grorud og hele praksisperioden gjennomføres på Baneservice sitt nye prøveanlegg ved Hovseter (ved Gardermoen).

Når man har gjennomført dette kurset har man også gode muligheter for jobb hos alle bedrifter som jobber med jernbanesikring i Norge (Veidekke, Team Bane, Infra Nor, Inpenia). Blir man ansatt i Baneservice kan man få oppdrag i hele Norge. Der hvor det er mest aktivitet nå er Eidsvoll/Minnesund og Follobanen. Man må regne med turnusarbeid i denne typen jobb.

Før man kan søke om å begynne på kurset må man gjennom informasjon/intervjurunde hos Jens Petter Langsæther for å se om man er egnet til kurset. Han har fått i oppdrag å gjennomføre informasjon/intervjurunde av alle aktuelle kandidater før Mustorp fra Baneservice gjennomfører neste runde. Man må også gjennom en helsetest.

Nåløyet for å komme med på kurset og gjennomføre det kan virke trangt, men det at 6 personer har blitt ansatt i fast jobb, viser at det er mulig.

Sist kurs som ble holdt bestod av en praksisperiode på 10 dager, før opptaksprøven, som sist ble holdt på Norsk Jernbaneskole. Kurset innebar da fem uker med teori og bestått eksamen. Ny praksis følger etter bestått kurs, før man blir godkjent som hovedsikkerhetsvakt. Mustorp forteller at enkelte av de som ikke klarer å komme gjennom nåløyet som hovedsikkerhetsvakt, har fått tilbud om sesongarbeid som hjelpearbeider. Blir man ansatt i Baneservice kan man få oppdrag i hele Norge.

Mustorp oppfordrer alle jobbsøkere til også å ta en titt på www.jernbaneskolen.no. I fremtiden vil det bli behov for ny arbeidskraft knyttet til jernbane drift, da jernbanen er i stadig utvikling.

Scroll to top