Christoffer

Christoffer Strøm har vært i tiltaket siden desember 2019. Han er utdannet industrirørlegger og har jobbet i lang tid i dette yrket. Etter mange år som rørlegger har det satt sine spor på kroppen. Christoffer har prøvd ut forskjellige andre yrker, uten at vi har funnet det som passer han i forhold til helsemessige utfordringer. Han har vist vilje til å finne en løsning under hele tiltaket.

Før sommeren fikk han muligheten til å komme i praksis hos Thermocold i Sarpsborg. Det er et firma som bygger og konstruerer kjølehjørner/rom til husholdninger og bedrifter. De har ekspandert mye de siste årene og omsetningen og ordrene har økt betraktelig. Thermocold er en flott samarbeidsbedrift for Deltagruppen og de ser virkelig stor nytte i at deltagere prøver seg i praksis med muligheter for jobb. Bedriften tilrettelegger i forhold til helseutfordringer.

Christoffer startet i Thermocold og gjorde en overbevisende god jobb med sin kompetanse. Han bidro også til et godt arbeidsmiljø. God jobbmatch og godt samarbeid mellom Christoffer, veileder på Deltagruppen og Thermocold. Han er i dag ansatt i 60% stilling med muligheter for å øke stillingsprosenten etterhvert.

Drømmejobben for Siw

Siv Merete Holten forteller at hun ble innsøkt til Deltagruppen i slutten av 2019. Siw ønsket å finne ut hvor mye hun kunne jobbe. Hun forteller at hun alltid har hatt et ønske om å jobbe med dyr og utdanne seg til dressurdommer. Sammen med sin veileder  fikk hun ordnet en praksisplass ved Trippestad Ridesenter i Askim, hvor hun fikk prøvd seg ut i forskjellige arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver ble så fornøyd med hennes arbeidsutførelse at hun  ble tilbudt en fast lønnet stilling som stallansatt våren 2021. I tillegg søkte hun opptak som dressurdommer.

Siw ønsker å fremheve sine veiledere i Deltagruppen og NAV  for at de lyttet til hennes ønsker og motiverte henne når hun hadde  tunge dager og pushet henne når hun trengte dette.

På spørsmål om hun har råd å gi til deltagere som er i lignende tiltak svarer hun: "Gi  attføringstilbudet  en sjanse og ikke vær redd for å mislykkes. Jeg hadde aldri fått denne muligheten uten å ha gjennomført et hospiteringsløp."

Bauhaus Vestby

Vår gode samarbeidspartner Bauhaus Vestby ved varehussjef Kjell-Kristian Ellingsen, har fått utdelt den prestigefylte «Ringer i vannet» prisen som beviset på et godt samarbeid med Deltagruppen. De har ansatt flere personer fra oss.

Hva er din oppfatning av rekrutteringsstrategien «Ringer i vannet» og fordelene med dette sett ut fra et arbeidsgivers synspunkt?

  • Liker at det blir satt i system, bedriften får være med å utforme kravspesifikasjon
  • En kontaktperson å forholde seg til er meget bra, det blir meget fort uoversiktlig og rotete om ikke dette er satt i system, da vi får mange forespørsler
  • Tillitt begge veier når man stoler på kontaktpersonen i Deltagruppen
  • Prøve ut deltageren igjennom et hospiteringsløp som er en unik mulighet til å rekruttere riktig og observere/trene opp deltager over tid.
  • Utfordringen til Bauhaus er å kunne gi god nok oppfølging og opplæring til deltagere fra oss i hektiske perioder

Hvordan opplever du samarbeidet med Deltagruppen?

  • Opplever veilederne som er engasjerte og faglige sterke
  • Deltagruppens veiledere har fin teft på hvilke kandidater som kan passe hos Bauhaus.
  • Seriøs aktør som tenker på bedriftens beste og ikke bare på tall og aktive løsninger.

Vi håper på et godt samarbeid i mange år fremover!

Scroll to top