Ledig stilling: Veiledere

Arbeidsgiver: Delta Næring as   Stillingstittel: Veileder
Sted: Sarpsborg, Askim, Moss, Ås og Lillestrøm   Frist: 03.09.21
Stilling: Heltid / deltid

Deltagruppen AS er en av Norges fremste virksomheter innen arbeidsinkludering. Hovedfokuset i bedriften er arbeidsrettede tiltak, jobbformidling, kurs og norskopplæring. Bedriften samarbeider tett med NAV, kommuner, næringsliv, og utdanningsinstitusjoner.  Gjennom årene har opp mot 100.000 personer i tidligere Østfold fått et tilbud gjennom Deltagruppen! Samfunnsoppdraget er meningsfullt og det skaper verdier - både for enkeltmennesket og samfunnet. Suksesshistorier blir delt slik at andre kan se at det nytter.

Vi skal sammen med arbeidsinkluderingsbedriften OsloKollega delta i en anbudskonkurranse som forhåpentligvis vil gi oss økt oppdragsmengde fra ca 01.10.21. Målgruppen for anbudet er ungdom som har gjennomført VG1 og VG2 men ikke oppnådd læreplass. Formålet er å gi individuelt tilrettelagt bistand for at den enkelte deltaker skal gjøre et motivert og realistisk yrkesvalg, og formidles til fag- og yrkesopplæring for en varig tilknytning til arbeidslivet.

Vi søker etter engasjerte veiledere som er opptatt av unge menneskers situasjon og fremtid i arbeidslivet. Eventuell ansettelse er avhengig av at vi vinner anbudskonkurransen.

Det skal etableres et til to nye team på hver av stedene Sarpsborg, Askim, Moss, Ås og Lillestrøm som samarbeider med å veilede deltakere til lønnet arbeid eller utdanning. Vi søker deg som er en dyktig, markedsorientert, erfaren og engasjert veileder og som vil finne gode løsninger for de som trenger hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet.

Stillingen passer for deg som er en god inspirator og en aktiv lytter. En stor del av jobben går ut på å kartlegge og avklare interesser, talenter og ressurser, og bidra til at deltaker når mål om arbeid eller utdanning. Det er avgjørende at du liker å uttrykke deg skriftlig, har god struktur og har evnen til å analysere og gjøre vurderinger på bakgrunn av innhentet informasjon.

Arbeidsoppgaver

Som veileder har du ansvar for, i samarbeid med deltaker, å lage en plan for hvordan deltakeren skal komme i arbeid eller i utdanning. Dette innebærer blant annet:

 • Individuell veiledning og oppfølging av deltakeren
 • Organisere og gjennomføre gruppeaktiviteter
 • Innhente og analysere informasjon
 • Bidra til at deltaker får økt innsikt i egne ressurser, ferdigheter og muligheter i arbeidsmarkedet
 • Følge opp deltakere i arbeid, i arbeidspraksis eller utdanning
 • Følge opp arbeidsgivere
 • Tett samarbeid med NAV og andre relevante samarbeidspartnere
 • Skriftlig rapportering til NAV

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning fra 3-årig høyskole/universitet
 • Veilednings- og undervisningskompetanse
 • Erfaring og kunnskap med mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet
 • Erfaring med å jobbe med ungdom, og utfordringer i forhold til utdanning og arbeidsliv
 • Kunnskap og erfaring med videregående opplæring
 • Kunnskap om og erfaring med arbeidsinkludering
 • Gjerne markedserfaring innen rekruttering, samt relevant nettverk i næringslivet
 • Dokumenterte resultaterfra lignende arbeidsinkludering
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig svært godt
 • Du må ha førerkort kl. B og disponere egen bil

Personlige egenskaper

Stillingen passer for deg som har evnen til å få mennesker til å se seg selv og egne ressurser, og inspirere til endring. Du er:

 • Grensesettende og tydelig
 • Selvstendig, salgsorientert og løsningsfokusert
 • Svært god på mellommenneskelige relasjoner
 • Troverdig og tillitsvekkende
 • Positiv, tolerant og lojal mot beslutninger

Vi tilbyr

Faste eller midlertidige stillinger med oppstart september/oktober 2021 eller etter nærmere avtale.
Alle som søker må kunne fremlegge vitnemål og attester.
For ytterligere informasjon om bedriften se her.
Send en kortfattet søknad med CV til Bjørn Fossum, e-post bjorn.fossum@deltagruppen.no, snarest og senest innen 03.09.21.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med en av følgende:

Bjørn Fossum

Avdelingsleder Anbud og utvikling
932 25 046
bjorn.fossum@deltagruppen.no

Lise Johansen

Utvikler/Veileder
907 98 579
lise.johansen@deltagruppen.no

Om Deltagruppen AS

Deltagruppen er et konsern med Deltagruppen AS som morselskap og døtrene Delta Næring, Delta Jobb og kompetanse AS og Delta Skole AS. Deltagruppen AS eies av kommunene i Indre Østfold region i Viken fylke, og har solid økonomi og oppleves å være en attraktiv arbeidsplass.

Deltagruppen er en av Norges fremste innen fagfeltet arbeidsinkludering. Siden 1967 har vi motivert, sett etter muligheter, og åpnet dører for å få mennesker i aktivitet på oppdrag fra NAV. Jobbsøkere får opplæring, relevant praksis, attest og referanse på veien mot lønnet arbeid. Resultatene skapes gjennom systematisk kartlegging av både jobbsøker og bedrift, jobbmatch, samarbeide med NAV, tett kontakt med næringslivet og dyktige medarbeidere.

For jobbene i Ås og Lillestrøm vil det være vår gode samarbeidspartner OsloKollega as som blir arbeidsgiver. For informasjon om OsloKollega se deres hjemmeside www.oslokollega.no.

Alenya

Hva sitter du igjen med av inntrykk etter din tid hos deltagruppen?
Alenya Ucarli Pakir forteller at  hun har fått tilbake selvtilliten og mestringsfølelsen som var fraværende ved oppstart. Hun er meget fornøyd med oppfølgingen og hjelpen hun har fått av teamet på gjenbruksbutikken som ga henne støtte og god råd på veien. Alenya forteller at fellesskapsfølelsen og at noen lyttet til henne var grunnen til at hun nå har lykkes.

Etter flere gode samtaler med sin veileder ble hun enig om å følge sin store drøm i livet å bli sosionom for å kunne hjelpe andre mennesker som trenger hjelp. Hun startet opp i januar 2021 for å ta opp fagene som hun manglet på Mysen VGS som hun trengte for å få studiekompetanse. Målet er å starte opp på sosionomstudiet fra høsten 2021. Etter en kort tid fikk hun også tilbud om en fast stilling på Kiwi i tillegg til studiene.

Har du et råd du ønsker å gi til andre deltagere på Delta?
''Ikke vær redd for å si sannheten om hvordan du har det til de som skal hjelpe deg. Dette fordi du da vil få raskere riktig hjelp av din veileder.''

Alenya vil tilslutt få lov til å takke alle på Delta som har hjulpet henne, på veien mot hennes mål.

Helsehuset Sarpsborg

Vi har hatt et veldig fint samarbeid med Deltagruppen siden februar 2017. Mange deltagere fått en god utprøving i arbeidslivet med oppgaver som servering, tilberede mat på storkjøkken, kundekontakt og ekspedering i kasse på kantina. Flere har fått tilkallingsvakter og vi har også en lærling hos oss fra Deltagruppen. Vi ser frem imot videre samarbeid med Deltagruppen sier Lene Simensen Rød som er virksomhetsleder og Maria Arntsen som er teamleder mottakskjøkken.

Teamleder mottakskjøkken Maria Arntsen
Virksomhetsleder Lene Simensen Rød

Geir

Geir Juliussen fikk jobb i Nelfo, som er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Geir jobber i Nelfo Oslo og omegn som har sitt eget opplæringskontor og har egen fagprøvestasjon. Her jobber han som elektrolærer VG3 (teknisk fagskole).

Geir har bakgrunn som elektro- og dataingeniør og jobbet som elektriker i 17 år. Etter en tids sykdom kom han til Deltagruppen i 2013. Han var aktiv med jobbsøk, men merket at alder var en utfordring.

Han roser Deltagruppen og jobbkonsulent Dag Magnus for å bistå å med å finne verktøy for å gå veien videre. Dette resulterte til at han reiste inn til Nelfo Oslo og omegn og leverte CV og jobbsøknad. Etter to intervju runder ble han ansatt som lærer og stortrives.  I sommer avsluttet han praktisk pedagogisk utdanning og vurderer å ta masterstudiet på sikt. Vi ønsker han lykke til videre!

Europris Sarpsborg

Eldin fra Europris Sarpsborg forteller.
Vi i Europris Sarpsborg har over tid hatt et godt og fruktbart samarbeid med Deltagruppen. Vi er en arena som deltager kan prøve seg ut i arbeidslivet. Vi er opptatt av å kunne gi deltager en meningsfull arbeidshverdag med alt som ligger innenfor en Europris butikk sine daglige rutiner. Vi har alltid behov for dyktige medarbeidere. Oppfølgingen fra Deltagruppen er meget bra, noe som er viktig for oss. Vi ser frem imot et videre samarbeid som kan generere arbeid for gode kandidater.

Thermocold

Bjørn Thøgersen, produksjonssjef hos Thermocold

Deltagruppen og Thermocold har samarbeidet nært i over 8 år. Vi er en produksjonsbedrift som produserer kjølerom til boliger etc. Deltagruppen kjenner vår bedrift godt og vi har et nært og godt samarbeid. Vi i Thermocold er opptatt av å gi mennesker en mulighet til å vise seg frem i arbeidslivet. Har du vilje og oppmøte kompetanse så er mulighetene store hos oss. Samarbeidet er givende og Thermocold har i dag 11 stk som jobber fast i bedriften fra Deltagruppen. Enda to personer har kommet til oss fra Deltagruppen, og er nå i arbeid hos andre bedrifter. Totalt 13 stk i fast arbeid. Begge parter ser frem imot videre godt samarbeid, noe vi i Deltagruppen setter stor pris på!

Paonka

Ei sprudlende Paonka forteller at etter en tid uten arbeid, kom hun til Deltagruppen for veiledning til veien mot jobb. Hun ble godt tatt i mot av Anne Bente som ønsket henne velkommen og gav henne en gjennomgang på hvordan prosessen i jobbsøk foregår hos Deltagruppen.

Paonka opplevde den korte tiden hun var på tiltak som meget effektiv. «Jobbkonsulent Bente stilte mange gode og riktige spørsmål som fikk meg til å gå flere runder med meg selv for å finne svar på veien videre. Bente var både støttende, oppløftene og kunnskapsrik. Kjemien var god,» fortsetter Paonka.

I perioden skaffet hun seg selv jobb på Sollia sykehjem og omsorgsboliger i Skiptvet. For å få enda mer erfaring innen helse og omsorg fikk hun praksisplass på avlastningshjemmet IKS. Etter en kort periode ble hun tilbudt jobb også her. Målet er på sikt å ta fagbrev.

Hun forteller at hun i tiden hos Deltagruppen også ble testet for dysleksi, og utfallet ble at hun bruker tid på innholdsforståelse av tekster. Hun er glad for hun har fått papirer på dette, da dette vil gi fordeler ved studier mot fagbrevet i helse- og omsorgsarbeid.

«Jeg er opptatt av at jeg skal like det jeg jobber med og ser lyst på fremtiden,» avslutter hun.

Deltagruppen ønsker Paonka lykke til videre!

Symetra

Deltagruppen og Symetra har samarbeidet i 15 år nå. Som en teknologibedrift har det vært et flott og givende samarbeid. Flere har kommet ut i arbeidslivet via oss eller er ansatt i dag. I tillegg bidrar Symetra med innspill til kompetanseheving og CV ‘’bygging’’ på frivillig basis. Dette siste er veldig givene da det er mange med teknologisk talent for IT bransjen.

Stig

Stig er et godt eksempel på at det å stå på, ikke gi seg, nytter. Tross medfødt lammelse i høyre side tok han høyskoleutdanning og var klar for arbeidslivet. "Det er ikke så enkelt å komme inn i arbeidslivet med et handicap, men jeg har hele tiden hatt motivasjon og vilje," forteller han.

For å nå målet har han hatt god hjelp både fra jobbkonsulenter i Deltagruppen og NAV Askim. Han har hatt arbeidsutprøving i forskjellige bedrifter som har gitt nyttig erfaring på hva han kunne tenke seg å jobbe med.

Etter samtaler og veiledning kom han frem til at han kunne tenke seg å jobbe for en interesseorganisasjon. Han kartla flere organisasjoner og tok kontakt. Han fikk to napp, og et av dem var Norges Idrettsforbund, hvor han i dag jobber som fagkonsulent. Etter seks måneder hospitering fikk han jobben som han stortrives i. Stig fullroser Anja Veum i Norges Idrettsforbund og Deltagruppen for god veiledning og hjelp i jobbsøkerprosessen. Han retter en spesiell takk til Jens-Petter, Hans-Øistein og Vigdis som hele tiden har hatt tro på han skulle lykkes med å finne drømmejobben.

Scroll to top