Gå til innholdet

Oversikt over alle ansatte

Fornavn Etternavn Telefon E-post Tittel Avdeling
Anne Johnsen 940 08 402 e-post Kontormedarbeider Sentral administasjon
Anne Bente Aas 920 91 475 e-post Teamleder Askim 
Berit Smedsrud 940 07 047 e-post Veileder Sarpsborg
Bjørn Fossum 932 25 046 e-post Leder Anbud og Utvikling Sentral administrasjon
Bjørn Støa 940 87 030 e-post Fagansvarlig arena Sentral administrasjon
Bodil Bergenhus 940 08 439 e-post Butikkmedarbeider Arena Askim
Dag H. Spydevold 932 07 065 e-post Veileder Sarpsborg
Dag Olav C. Karlson 918 19 528 e-post Veileder Sarpsborg
Egon Hellerud 940 08 410 e-post Arbeidsleder Arena Sarpsborg
Elin Slettevold 977 67 492 e-post IT-medarbeider Sentral administrasjon
Erik Nilsen 932 79 967 e-post Arbeidsleder Arena Sarpsborg
Geir Nilsen 482 67 587 e-post Kontroller Askim
Gry Stendal 69817400 e-post Veileder Sarpsborg
Harald Kruse Gulliksen 995 71 764 e-post Veileder Sarpsborg
Heidi Gjøen 400 88 021 e-post Veileder Sarpsborg
Helge Bergstøl 415 29 842 e-post IT-ansvarlig Sentral administasjon
Hilde Opsahl 908 62 863 e-post Veileder Sarpsborg
Håvard Lindheim 900 86 515 e-post Digital utvikler Sentral administasjon
Jan Ove Tørholen 992 80 435 e-post Vedlikeholdsansvarlig Sentral administasjon
Jeanette Johansen 932 08 481 e-post Arbeidsleder Arena Sarpsborg
Jens-Petter Langsæther 954 84 284 e-post Næringslivskontakt Sentral administasjon
Jorienke Slendebroek 990 93 674 e-post Veileder Sarpsborg
Kjell Arne Olsen 940 08 414 e-post Veileder Sarpsborg
Kjersti Nordhagen 966 26 703 e-post Veileder Askim 
Kjersti A. Johansen 900 14 003 e-post Økonomisjef Sentral administrasjon
Lena Løken Holth 966 26 519 e-post Veileder Askim 
Lill Tove Meland 951 29 001 e-post Driftsleder Sarpsborg
Lise Johansen 907 98 579 e-post Utvikler/veileder Sarpsborg
Mai Torp 940 08 445 e-post Regnskapsmedarbeider Sentral administrasjon
Marianne N. Svae 940 13 556 e-post Butikk- og serviceleder Arena Askim
Marit Sylliaas 414 51 317 e-post HR-ansvarlig Sentral administasjon
Nina Huse 979 52 230 e-post Markedsansvarlig Sentral administasjon
Rakiya Fuseni     Renholder Arena Askim
Rasa Daktare 939 93 959 e-post Veileder Askim
Rita Voldvik 473 39 233 e-post Veileder Askim 
Rune Abrahamsen 976 27 232 e-post Arbeidsleder Arena Askim
Rune Kyrdalen     Administrende direktør  
Solbjørg Olsen 920 78 626   Medarbeider Sarpsborg
Svein Erik Andreassen 473 89 970 e-post Veileder Sarpsborg
Sølvi Engebretsen 966 27 315 e-post Veileder Askim 
Terje Ekhaugen 482 34 774 e-post Driftsleder Askim 
Terje Swahn 417 39 997 e-post Teamleder Sarpsborg
Terje  Jensen 951 25 175 e-post Næringslivskontakt Sarpsborg
Vanja Linder 452 64 817 e-post Kontroller Sarpsborg
Veronica Hønsvik 950 45 478 e-post Veileder Askim 
Vibeke Krefting 966 26 810 e-post Veileder Askim 
Vibeke Bugge 940 08 416 e-post Veileder Sarpsborg
Vidar Iversen     Sjåfør/hjelpemann Arena Askim
           
           

DELTAGRUPPEN AS
Sentrabord: 69 81 74 00

HOVEDKONTOR
Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim

Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM

Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no

Deltagruppen as
Org.nr: 919 367 210
Delta Jobb og kompetanse
Org.nr: 919 366 443
Delta Skole
Org.nr: 919 367 555
Delta Næring
Org.nr: 819 367 302

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG


Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold.
Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering.
Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

Personvernerklæring