Anne Guri er fornøyd med å ha funnet jobb i Baneservice

Det er viktig å få jobb, men like viktig å beholde jobben. Anne Guri er et godt eksempel på dette. For fire år siden kom hun til Deltagruppen for å få hjelp til å  finne nye muligheter på jobbmarkedet.

Deltagruppen hadde da startet et samarbeid med Baneservice som opprinnelig var en del av NSB, men er nå et eget selskap som er hundre prosent statseid. Selskapet leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Oppgavene i Baneservice består av å bygge og vedlikeholde spor, kontaktlednings-, signal-, og teleanlegg.

Nå trengte de ny arbeidskraft, og Anne Guri var en av de som tok kurs, hadde praksis, ble sertifisert og fikk jobb. Hun stortrives og forteller at arbeidsstedet kan være over hele landet.

Hun ønsker å gi tips til andre jobbsøkere i Deltagruppen som hun mener er viktig for å komme seg ut i jobb. Vær motivert og lytt til gode råd og veiledning fra ansatte. De er veldig flinke til å bygge opp den enkelte. Ta sjansen når det dukker opp muligheter, det er ikke skummelt å lære noe nytt!

Scroll to top