Hva sitter du igjen med av inntrykk etter din tid hos deltagruppen?
Alenya Ucarli Pakir forteller at  hun har fått tilbake selvtilliten og mestringsfølelsen som var fraværende ved oppstart. Hun er meget fornøyd med oppfølgingen og hjelpen hun har fått av teamet på gjenbruksbutikken som ga henne støtte og god råd på veien. Alenya forteller at fellesskapsfølelsen og at noen lyttet til henne var grunnen til at hun nå har lykkes.

Etter flere gode samtaler med sin veileder ble hun enig om å følge sin store drøm i livet å bli sosionom for å kunne hjelpe andre mennesker som trenger hjelp. Hun startet opp i januar 2021 for å ta opp fagene som hun manglet på Mysen VGS som hun trengte for å få studiekompetanse. Målet er å starte opp på sosionomstudiet fra høsten 2021. Etter en kort tid fikk hun også tilbud om en fast stilling på Kiwi i tillegg til studiene.

Har du et råd du ønsker å gi til andre deltagere på Delta?
''Ikke vær redd for å si sannheten om hvordan du har det til de som skal hjelpe deg. Dette fordi du da vil få raskere riktig hjelp av din veileder.''

Alenya vil tilslutt få lov til å takke alle på Delta som har hjulpet henne, på veien mot hennes mål.

Scroll to top