Drømmejobben for Siw

Siv Merete Holten forteller at hun ble innsøkt til Deltagruppen i slutten av 2019. Siw ønsket å finne ut hvor mye hun kunne jobbe. Hun forteller at hun alltid har hatt et ønske om å jobbe med dyr og utdanne seg til dressurdommer. Sammen med sin veileder  fikk hun ordnet en praksisplass ved Trippestad Ridesenter i Askim, hvor hun fikk prøvd seg ut i forskjellige arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver ble så fornøyd med hennes arbeidsutførelse at hun  ble tilbudt en fast lønnet stilling som stallansatt våren 2021. I tillegg søkte hun opptak som dressurdommer.

Siw ønsker å fremheve sine veiledere i Deltagruppen og NAV  for at de lyttet til hennes ønsker og motiverte henne når hun hadde  tunge dager og pushet henne når hun trengte dette.

På spørsmål om hun har råd å gi til deltagere som er i lignende tiltak svarer hun: "Gi  attføringstilbudet  en sjanse og ikke vær redd for å mislykkes. Jeg hadde aldri fått denne muligheten uten å ha gjennomført et hospiteringsløp."

Scroll to top