Bauhaus Vestby

Vår gode samarbeidspartner Bauhaus Vestby ved varehussjef Kjell-Kristian Ellingsen, har fått utdelt den prestigefylte «Ringer i vannet» prisen som beviset på et godt samarbeid med Deltagruppen. De har ansatt flere personer fra oss.

Hva er din oppfatning av rekrutteringsstrategien «Ringer i vannet» og fordelene med dette sett ut fra et arbeidsgivers synspunkt?

  • Liker at det blir satt i system, bedriften får være med å utforme kravspesifikasjon
  • En kontaktperson å forholde seg til er meget bra, det blir meget fort uoversiktlig og rotete om ikke dette er satt i system, da vi får mange forespørsler
  • Tillitt begge veier når man stoler på kontaktpersonen i Deltagruppen
  • Prøve ut deltageren igjennom et hospiteringsløp som er en unik mulighet til å rekruttere riktig og observere/trene opp deltager over tid.
  • Utfordringen til Bauhaus er å kunne gi god nok oppfølging og opplæring til deltagere fra oss i hektiske perioder

Hvordan opplever du samarbeidet med Deltagruppen?

  • Opplever veilederne som er engasjerte og faglige sterke
  • Deltagruppens veiledere har fin teft på hvilke kandidater som kan passe hos Bauhaus.
  • Seriøs aktør som tenker på bedriftens beste og ikke bare på tall og aktive løsninger.

Vi håper på et godt samarbeid i mange år fremover!

Scroll to top