Deltagruppen

Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold. Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering. Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

DELTAGRUPPEN AS

Sentrabord: 06981

HOVEDKONTOR

Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim
Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM
Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no
Org.nr: NO 918 226 338 MVA

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG

Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold. Vi er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid og inkludering. Vår virksomhet er EQUASS-sertifisert.

DELTAGRUPPEN AS

Sentrabord: 06981

HOVEDKONTOR

Besøksadresse:
Myrveien 2, 1815 Askim
Fakturaadresse:
Postboks 194, 1801 ASKIM
Faks: 69 81 74 81
post@deltagruppen.no
Org.nr: NO 918 226 338 MVA

DELTAGRUPPEN Askim
Myrveien 2
1815 Askim

DELTAGRUPPEN Mysen
David Blids gate 20
1850 MYSEN

DELTAGRUPPEN Sarpsborg
Klokkergårdveien 1-3-5
1711 SARPSBORG